Idag besiktning av området

Idag går några i styrelsen runt med Projektledarna för grävningarna. Dessutom är en oberoende besiktningsman med.

Efter detta skall asfaltering kunna starta.
Vill du själv kolla vad som som skall göras och hur..

Se http://th.tkgbg.se/

Har uppdaterat sidan om ”kabelfel” med lite ny info.

 

Publicerat i Anläggning 1, KabelTV, Nyheter | Lämna en kommentar

Comhem nere t.o.m fredag kl 16.

Efter regnvädret med åska har comhems nätverk blivit drabbat.

Detta är ett fel utanför Hultsbys egna nät.

Enligt uppgift kommer felet vara löst innan fredag 20:e.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information till medlemmarna i Hults By Samfällighetsförening 2018.06.15

Brev utdelas Information till medlemmarna i Hults By Samfällighetsförening 2018.06.15-17

Kabelgrävning… återställning … tilläggsarbeten?
Bakgrund
Som ni alla vet har vi Ellevio i vårt område och det hela började med denna information:
Stora jobb i området

Postat den 17 augusti, 2017 av mikael
Kabelförläggning Hult
Ellevio AB planerar att förstärka eldistributionsnätet och trygga elleveransen till sina kunder. Förändringen innebär att de på Hult Bys mark byter befintliga markkablar mot nya kablar i nuvarande kabelstråk. De kommer även att bygga om nätstationerna samt byta ut en stor mängd kabelskåp.

Detta innebär att det kommer grävas i flera av våra gator. Vi kan behöva ta annan väg.
Asfaltering mm kommer sedan ske på alla berörda gator.
Arbetet kommer att påbörjas omgående och vara klart innan det blir frost i marken.

Vad hände?
Ellevios underentreprenör Empower planerade start v 1 och start vecka 4 för sista etappen.
Vid informationsmötet som Ellevio höll refererades till den ”Blå Boken” (bestämmelser för arbeten inom gatuområden i Göteborg) för återställningsarbetet, som vi inte skall betala något för.
Ännu vecka 24 är området långt ifrån klart och vägen hit kantad av många incidenter och stort besvär for oss boende i området. Styrelsen har därför haft möten med Ellevio med budskapet att vi vill ha tillbaka vårt område snarast och minst i det skick som det befann sig innan de gjorde intrång. 

Nästa steg?
Styrelsen ser en fördel i att utföra förbättringar enligt underhållsplanen i samband med återställningsarbetet, men vill innan beslut tas höra med medlemmarna om i vilken omfattning detta bör ske och har därför bjudit in till möte.
Styrelsen fortsätter dialogen med Ellevio.

Möte ( Extra Årsmöte 19:e juni)
Kallelse skickades ut till alla medlemmar 2018.06.03:
Aktivitetshus 3                    tisdagen den 19 juni           kl 18.30.

Kan du inte komma lämna en skriftlig fullmakt till en granne. Max en fullmakt per medlem.

 Med vänliga hälsningar från Styrelsen

Publicerat i Anläggning 1 | Lämna en kommentar

Kallelse till medlemmar i Hults By Samfällighetsförening

Styrelsen bjuder in dig till möte kl 18.30 den 19 juni  i aktivitetshus 3 för att höra din åsikt om hur vi går vidare med eventuella  tilläggsarbeten till återställningen av vägar och gångbanor som Ellevio skall göra efter kabelgrävningen.

Vi har tre alternativ för dig som medlem att ta ställning till:

Alternativ 1:
Vi beställer inget extra arbete vad gäller asfaltering i området.
Ellevio kommer att byta kantsten endast där det behövs.
Gångbanorna kommer att lappas ihop ännu en gång.
Helhetsintrycket i området kommer inte att bli till det bättre.
Kostnad: ca 300 000:- –

Alternativ 2:
Vi räknar med att vi kan asfaltera hela gångbanans bredd upp till ca 65 % av gångbanorna som Ellevio grävt upp. Kantsten byts ut där det behövs.
Resterande 35 % blir ett lapptäcke.
Kostnad: ca 800 000:-

Alternativ 3:
Vi iordningställer och asfalterar hela gångbanans bredd överallt där Ellevio grävt.
Vi kommer även att asfaltera andra stråk i området som är i behov av upprustning. Kantsten byts ut där det behövs.

Kostnad: ca 1 500 000:-

Väl mött!
Styrelsen

Publicerat i Anläggning 1 | Lämna en kommentar

Erbjudna asfaltering

I samarbete med kabelgrävningarna som sker i vårt område. Kan vi nyttja Asfaltläggarna.
Vi har beslutat att utnyttja erbjudandet och kommer beställa extra asfaltering i vårt område. Så snart blir gatorna finare.

Erbjudande asfaltera din garageinfarten?
Nu har asfaltering och återställning av Gjutegården påbörjats. Det återstår fortfarande en del arbete med att byta elskåp men därefter ska Gjutegården göras fint inför semestern. I samband med att vägen eller gångbanan utanför fastigheten asfalteras finns möjlighet för fastighetsägaren att själv bekosta asfaltering av sin garageinfart. Arbetet beställs direkt genom att kontakta Aki Hummasti på Saarijärvi Infra, samma företag som grävt ner alla elkablar.
Priset vi fått är 295 kr per kvadratmeter plus moms och inkluderar borttagning av gammal asfalt, förberedande markarbete och asfaltering.
Kantstenar ingår inte i priset utan löses från fall till fall.

Hälsningar Hults By Samfällighetsförening, styrelsen

Kontaktinformation
Aki Hummasti, Saarijärvi Infra
Telefon: +358 50 344 8905
E-post: aki.hummasti@saarijarviinfra.com

Vid kontakt var vänlig och skriv husnummer och kontaktuppgifter och tänk på att Aki pratar finska eller engelska.

Vid frågor gällande asfalteringen på Hults By Samfällighet kan dessa ställas till:
Stefan Hedlund
E-post: stefan@hedlundare.se
Mobil: 070-536 40 33

 

Publicerat i Anläggning 1 | Lämna en kommentar

Vattenarbeten

Det läcker vatten vid hus 150-158. Detta kommer fixas av vattenverket under veckan.  Vad som orsakat detta vet vi i dagsläget inte.

 

Publicerat i Anläggning 1, Anläggning 2 | Lämna en kommentar