Kabelfel

Historia.
När Ellevio skall uppdatera sitt stamnät för el, så har de anlitat firman Empower som entreprenad. Empower har i sin tur anlitat Sarrijärvi för att gräva.
Vi i Hultsbys samfällighet har ett eget kabelTVnätverk. Detta kabelTVnätverk är privat och supportas inte av COMHEM. Snälla ring inte ner COMHEM, de är oskyldiga.
Vi har en firma som heter Isberg som hjälper oss. Ring inte heller dessa. Styrelsen ringer.
Nedan följer en logg över vad som händer i området.

Anmäl dina problem med TV/bredband till kabelfel@hultsby.se

Senaste NYTT

20190508
Johan (Elevio ) meddelade idag att PEAB kommer att asfaltera det sista för Ellevios räkning under denna vecka. Efter någon månads tystnad ringde även Roger tillbaka och bekräftade Johans uppgifter. Jag ska träffa Roger på fredag för att diskutera offerten gällande framförallt grushögen men även för att gå igen parkeringarna gällande de potthål som tillkommit./ Stefan

20190426 
Hej på er Gällande återställningen i området Gjutegården så har jag (Ellevio) och Roger (PEAB) fört dialoger under denna veckan. Enligt dessa diskussioner så kommer PEAB starta kantstensåterställning under nästa vecka. PEAB har berättat för mig att materielleverans inför detta arbete planeras till måndag den 29 april. Jag och Stefan Hedlund kommer stämma av under början av nästa vecka gällande om material har kommit eller inte. Jag och Stefan kommer dessutom att planera för ett möte i ert område under slutet av nästa vecka för att titta på hur återställningen fortskrider Trevlig helg på er

Vänliga hälsningar/Best regards Johan Osterloh

20190316
Empower och PEAB har nu nått en överenskommelse för hur deras fortsatta samarbete ska se ut.

Återställningen i ert samfällighetsområde kommer starta enligt plan igen under nästa vecka förutsatt att vädret är lite bättre.
De flesta kantstenar ska limmas. Att sätt kantstenar med lim kräver att det är någorlunda torrt ute. Arbetet med att sätta stenarna som ska spikas fast samt de platser där det ska asfalteras görs samtidigt som arbetet med de andra stenarna
Under början av vecka 12 kommer det att hållas ett möte i fält i ert område där detta arbete ska planeras. Stefan Hedlund kommer vara med på detta möte från er sida.

Jag har semester under nästkommande vecka och är därför själv inte med på detta möte men kommer stämma av under vecka 13 hur återställningen hittills gått.

Trevlig helg på er Vänliga hälsningar/Best regards Johan Andersson

20190204

Hej PEAB:s planerade fortsatta arbete i er samfällighetsförening är något tidsförskjuten av bland annat snö.
Gällande de oegentligheter som verkar finns mellan Empower och PEAB har jag , under dagen (måndag) undersökt saken. Jag har pratat med Roger på PEAB och med olika personer hos Empower.
Efter vad jag hittills fått berättat för mig så kommer Empower att betala de fodringar som PEAB har på dem under denna eller nästa vecka. Jag har pratat med den finska projektledaren och sagt att jag vill få löpande information om hur detta flyter på.
Så snart jag vet mer kommer jag att uppdatera er. Jag vet förmodligen mer under denna veckan.
Så snart detta är utfört kör vi enligt planering med stensättning när vädret tillåter Arbetet med klagomål från boende i området är en stående punkt på våra byggmöten för att fortsatt ha ett driv i det arbetet.

Vänliga hälsningar/Best regards Johan Andersson

20190128

Hej
PEAB planerar fortfarande för när de ska starta stenläggningen i området. Vi har försökt få till en tidplan på när de startar. Enligt uppgift från Empower kommer PEAB:s arbete att fortsätta vecka 6

Arbetet med klagomål från boende i området är en stående punkt på våra byggmöten för att fortsatt ha ett driv i det arbetet

Vänliga hälsningar/Best regards Johan Andersson Projektledare Ellevio AB

Kungsbacka +46 (0) 10 – 138 06 21 /+46 (0) 72 – 148 35 21

20190121

Här kommer årets andra uppdatering kring arbetet i ert område.
PEAB planerar fortfarande för när de ska starta stenläggningen i området. Vi har försökt få till en tidplan på när de startar. Enligt uppgift från Empower kommer PEAB:s arbete att fortsätta vecka 6
Arbetet med klagomål från boende i området är en stående punkt på våra byggmöten för att fortsatt ha ett driv i det arbetet
Från och med denna veckan är jag projektledare.

Vänliga hälsningar/Best regards
Johan Andersson
Projektledare

20190110
Hej och god fortsättning
Här kommer årets första uppdatering kring arbetet i ert område.

PEAB planerar fortfarande för när de ska starta stenläggningen i området. Vi har försökt få till en tidplan på när de startar men dessvärre inte fått någon bekräftelse ännu. Min gissning idag är dessvärre att de dröjer minst 2-3 veckor innan ni kan se stenläggare i området.

I övrigt arbetar vi med att hantera de klagomål som kommit in från grannar i området. Dessa blir kontaktade en och en efterhand.

Från och med nästa vecka kommer projektledaren Johan Andersson att ta över projektet efter mig. Jag bifogar hans kontaktuppgifter nedan. Han kommer fortsätta ha kontakten med er och hålla er uppdaterade veckovis. Jag kommer finnas i bakgrunden ett tag om det skulle vara något för att säkerställa att allt flyter smidigt.

Kontakt projektledare:+46 (0) 72 – 148 35 21

johan.k.andersson@partners.ellevio.se

Önskar er en bra start på nya året och en trevlig helg

20181210
Under julen och nyår kommer arbetet i området att ta en paus.
Önskar en trevlig helg.
protokoll Ellevio-Hultsby

20181201
Hej
I nästa vecka kommer en asfaltering vara klar enligt planering. Dock så gissar vi från Ellevios sida att några små saker kommer återstå in i vecka 50 gällande asfalteringen.
Planeringsmöte kommer hållas för stenläggning i området på torsdag den 6e december. Vi kommer då tillsammans gå igenom och komma överens om hur detta ska gå till.
Tanken på mötet är även att diskutera framåt för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.
I veckan har vi även gjort en rundtur i området i samband med det dåliga vädret. Detta för att säkerställa att det inte står vattenmängder samt att den stora framkomligheten är säkrad.
Passar på att önska trevlig helg.
Amanda Lundin

20181123
Möte Ellevio-Hultsby.
Asfalt fortskrider. Gatstenar kommer senare.
Det är än så länge oklart när kantstensarbetet kommer starta men vi hoppas kunna ge besked i samband med startmötet. I och med osäkerheten kring datum så är tidplanen framåt något osäker. Vi kan dock meddela att vi har för avsikt att bli klara i området under januari. Vi vill meddela detta redan nu för att sätta förväntningarna så rätt som möjligt.
//Amanda

länk sarrijarvi-sorry  = Sarrijärvi försöker förklara sina förseningar.
Protokoll asfaltering 2018-11-21

20181115
Ellevio har checkat av samtliga kablar i området genom protokoll från mantel- och skärmkontroll samt jordförbindelsemätning. Samtliga kablar i området har bra och godkända värden i dessa tester. Därför ger detta en positiv bild för framtida drift.I nästa vecka kommer vi ha ett avstämningsmöte för asfalteringen på onsdag.
181116

20181109
I måndags hölls ett planeringsmöte tillsammans med inblandade parter i asfalteringen. Protokollet för detta möte finns bifogat nedan.  PEAB har i veckan påbörjat arbetet med att justera i området. Tidplan för PEABs arbete uppskattas till att justeringsarbetet även kommer hålla på under nästa vecka, vecka 46. Asfalten kommer börja läggas i vecka 47. PEAB uppskattar asfaltsarbetet till att vara färdigt under vecka 49. Vi håller för övrigt på med att leta efter en entreprenör som kommer göra kantstenen i området. Vi har ett antal kontakter ute och vi hoppas kunna ha en firma klar inom kort. Så snart vi har detta klart kommer vi återkomma med tid för planeringsmöte.
Vi har även börjat titta på vilka skador som uppkommit på boendes egna tomter i området. Här är de främst de som är direkt påverkade av väder som kommer prioriteras.
Protokoll omstart asfaltering

20181105
Möte med PEAB och Amanda (Ellevio). Beslut tagit att gräva upp ett par centimeter av gruset och fylla på med riktigt grus. Därefter kommer asfaltering börja. Saarijarvi har gjort ett mycket dåligt underarbete.

20181025 
Nu kommer PEAB att sköta arbetet i området. PRIO 1 göra om underlag och asfaltera innan snön faller.
Mail20181025

20181018

Nu har det snart gått ett år sedan Ellevio/Empower bjöd in till informationsmöte ang. att de skulle byta kablarna som går genom vårt område.Vi i styrelsen har nu ilsknat till och bjöd in chefer på Ellevio att besöka oss för att se vilka problem de åsamkat oss.

Förutom deras nuvarande Projektledare Amanda Lundin, så kom även projektchefen Jonas Wik samt en Mats. Vi gick runt i området och de fick med egna ögon se hur fel allt gått. De försvarade sig inte. På vägen träffade Ellevio några grannar, och fick höra boendes åsikter.

Styrelsen har nu krävt att Ellevio återkommer varje vecka med vad som gjorts och vad som kommer göras. Dessa mail kommer vi lista under ”kabelfel”

Styrelsen hoppas att Jonas, Amanda och Mats efter deras besök förstått att Ellevio har förstört en sommar, men att de nu har bråttom, för snart börjar det snöa, och då kan vi åter igen inte skotta våra vägar… Jonas påstod sig förstå att detta är prio ETT.

Vi ber alla er som har fått skador på brevlåda eller liknande, att höra av sig till Ellevio, men gärna även meddela styrelsen. Vi kan inte driva allas enskilda fall, men vi skall försöka att använda dessa emot att Saarijarvi fortsätter i vårt arbete. Ser ni något dumt, snälla ta kort/filma och skicka till styrelsen, Så lyfter vi detta direkt med Ellevio.

kontaktperson på Ellevio. jonas.wik@ellevio.se, eller Amanda.lundin@ellevio.se. glöm inte kopia till kabelfel@hultsby.se.

Vid tangenterna

Mikael Bernsten och styrelsen

20180308
Det har ju varit en köldknäpp igen som gjort att tjälen är djupare än 50 cm, vilket innebär att vi varit tvungna att lägga ner all grävning på alla ställen vi varit aktiva. Förhoppningen var att vi skulle vara tillbaka på plats nästa vecka med en mindre grävmaskin för att ta itu med alla mindre gator i området. Maskinen är på plats sedan ett par veckor men personalen är kvar i Finland. Tack vare den nya snön tar det längre tid för tjälen att släppa så i nuläget ser det ut som vi inte kan börja igen förrän vecka 12.

Vi kommer då att börja med smågatorna runt förskolan (nr 7) samt infarten från Hagkorsvägen. Vi fortsätter med nästa stationsområde som är det som ligger rakt västerut. Efter det nästa stationsområde söderut och slutar med det stationsområde där ni hade vattenläckan. Om allt går som tänkt ska vi byta ut skåpen i samband med att vi passerar med grävarna och hoppas att vi ska klara allt grävarbete till slutet av v 15 och utrustningsbyten i stationsbyggnaderna ytterligare en vecka senare.
P.g.a tjälen är det inte dags än på några veckor med asfaltering. // Jan M

20180222

ISBERG kommer ca kl 10-12 laga ett fel på vår kabel.

20180215
Grävningarna igenom vårt område fortsätter. OM de förstör din tomt, Det är fastighetsägaren själv som får klaga. Om möjligt ta direktkontakt.
Men snälla skicka också ett mail till oss. Så kan vi framföra alla klagomål på en gång .
Vi kommer som styrelse inte driva enskilda fall. Vi kommer ha gator och grönområden att kontrollera.

20180204
vecka 6 kommer det vara uppehåll i grävandet.

20180202
Fredagkväll och kabeln avgrävd. Flera ringde och var arga. Åtgärdades samma kväll.
Tyvärr är det svårt att gräva i lätt frusen lera.
Några boende har klagat på att Det känns i husen när gravmaskinen är utanför. Det beror just på att vi alla bor på lera, tyvärr inte mycket som går att åtgärda.

20180122
Skickar en uppdatering av läget. Som ni säkert märkt har det inte varit någon större aktivitet den här veckan. Orsaken till det är att marken varit både hård och hal. Efter de två första veckorna och avgrävningen av koaxkabeln blev vi lite skrämda av hur ytligt de låg och det gjorde att när marken blev hårdare så innebär det ännu större risker för fler brott, när vi gräver så är risken att kabel som ligger så ytligt följer med massorna och det vill vi inte vara med om då skadorna kan bli stora för ett litet fel. Halkan gör också att grävmaskinen glider, det är något som inte har samma risk men påverkar progressen och kan innebära skada på egendom där det är trångt. Vi har inte ändrat planen från senast även om det gått en vecka utan den ligger kvar på max 10 veckor. Vi avvaktar vädret och arbetar på andra platser i närområdet under tiden och hoppas att vi kan gå igång någon gång under nästa vecka. // Jan ( Empower)
Vecka 6 kommer det inte heller att vara någon aktivitet då alla grävlag i projektet är lediga

20180115
Den senast avklippta kabeln gick ej att byta troligtvis p.g.a. skadat rör. Styrelsen ska försöka fixa så att Isberg får hjälp med grävning på tisdag så att kabeln kommer ner i marken. Kabelbrottet vid aktivitetshus ett gäller en gammal kabel som inte används. Isberg tänkte först skarva röret men efter noggrannare undersökning visade det sig att det ändå inte skulle gå att dra en ny kabel eftersom röret inte gick hela vägen fram till hus 32.
Om vår stamkabel grävs av på fler ställen kan vi få problem med att den inte finns på lager hos någon leverantör. Isberg undersöker vidare men just nu ser det ut som flera dagars leveranstid, alternativt kabel av annan typ som kräver injustering av nätet o.s.v. vilket också kan ge flera dagars avbrott. Att det verkar fungera för alla nu beror mycket på att Isberg använt samma kabel vid byte

20180113 ( Info from Empower) Mail från Empower
Prognosen på 5 v visar sig redan efter en vecka inte hålla. Konsekvensen av det är att vi måste välja att ta högspänningssträckorna till stationerna först, detta kommer att ta oss ca 4 veckor. Den lågspänning som sedan är kvar kommer att ta mellan 4 och 6 veckor, dvs dubbelt så lång tid mot vad vi trodde från början. I sak innebär det att vi går genom alla 4 områden två gånger. Vi har inget val för att helheten ska bli den bästa möjliga.

Läget just nu är alltså att vi är klara med område 1 och 2 för högspänningen, räknar med att vi ska klara område 3 nästa vecka och område 4 vecka 4. Sedan börjar vi om med sticken med lågspänning och det tar 5-8 dagar per område. Vi räknar med att bli klara med alla grävarbeten och utrustningsbyten v 11.

20180112
För att styrelsen snabbt skall få reda på status på föreningens kabelTVnät.
Vid kabelfel skicka ett mail till kabelfel@hultsby.se. Skicka gärna ytterligare ett mail när det fungerar igen.

Skriv ditt husnummer, och vad som är fel. T.ex
HUS 85
TV JA
Bredband NEJ
Telefon NEJ

20180111
Isberg har nu gjort en temporär lösning för att få igång vårat kabelTVnät.
Fungerar det inte, skicka SMS till 0739022726 (Använd helst mail)

20180110 kväll
Nu kommer grävarna ta paus i 4 dagar. Isberg (som lagar vårt kabelTVnät) har återigen varit här och fixat, men ett antal hus runt 85:an har fortfarande inte TV eller bredband.
Det kan hända att några hus har TV men inte Bredband, då bredband kräver mycket noggrannare intrimning av utrustning.
Ni som vet med er att ni har föreningens kabelTV delar i era förråd/ elskåp, hjälp gärna de tekniker som kan behöva nå dessa.
Vi har beställt en extra epost dit ni gärna får skicka om ert kabelTVnät går ner, och om det åter fungerar. Uppdaterar när denna epost fungerar.

20180109 kväll.
Problem utanför 58an. Är nu löst. Det visar sig att när vårt Kabeltvnätkabel grävdes ner, så lades den väldigt grundligt. Väldigt nära asfalten….
Detta gör att när grävskopan tar bort asfalten…. Så ryker vårt tvnät…
På tisdagskvällen / eftermiddagen grävdes kabeln av igen… Nu ungefär vid 85:an…

20180109 morgon.
Isbergs tekniker kommer idag tisdag att ha med sig delar för att fixa vårt kabelTVnät. Problemet är att inte bara kabeln grävts av, utan även delar av vår utrustning rycktes ner med kablarna. Vi vet inte exakt vad som gått sönder.

20180108
Då vår coaxkabel (tv+telefon+bredband) inte låg på förväntad plats har Empower grävt av kabeln. Vår kabeltvsupport Isaberg har varit på plats, Men lyckades inte lösa problemet.
Empower har beslutat att först gräva kraftkabeln, och senare gräva ner lågspänningskablarna. De följer inte längre den planerade tidsplanen.
Därför verkar det som att de ”missat” på några ställen.
Detta gör även att grävmaskinen är ”längre fram” än tidsplanen sa från början.

//

Mikael

Ber om ursäkt för ev stavfel mm. Vissa ändringar är gjorda via telefon. Allt för att vara snabb.