Vattenläcka vid Parkering F

Vattenläcka vid Parkering F

Ungefär vid infarten till parkering F tror vi just nu att det läcker flera kubik vatten varje dygn. Exakt var, vet vi inte. Detta kommer leda till att vi kanske måste gräva upp stora delar av gatan.

Arbetet kommer starta med att det borras flera hål i gatan för att bättre hitta läckan.
Därefter kommer man försöka att gräva ett så litet hål som möjligt.

Tackvare att vi sedan några år tillbaka läser av vattenförbrukning har vi kunnat konstatera att det just här har ökat sedan i somras.
Alla dessa mätpunkter kostade mycket, men om denna läcka är så stor som vi befarar så har mätarna betalat av sig.

Berörda hushåll kommer få mer info av Kannebäcks rör.

 

Parkering G

Parkering G

Vi har haft en säkring som bränt. Detta ledde till att parkering G var nedsläckt. Efter byte av säkringen lyser ny åter lamporna.

Att det kan ta lite tid är att vi i styrelsen själva försöker hålla kostnader nere genom att byta säkringar själva.
Finns det någon som känner sig lite händig, får du gärna höra av dig till styrelsen. Just för detta krävs inga behörigheter. Alla elarbeten som kräver licens ringer vi in elektriker.