Moms på Fakturan

Moms på Fakturan

Samfällighetsföreningar har sedan 1 januari 2022 ålagts att redovisa moms. Så årets tredje och sista faktura kommer innehålla momsredovisning. Vad detta gör för föreningen kan vi inte se just nu, men att kassörens uppgifter kommer öka markant är redan tydligt. Mer...

snö i november 2022

Varför ingen snöskottning för dessa två dagar snö?- Då det ändå skall bli varmt, valdes plogning bort på våra gångvägar.- Vi sparar massa pengar för föreningen.Länk till info om halkbekämpning

Tunga fordon -NEJ Tack.

Då området består av gångvägar, finns det ett max för axeltryck. Vi har GC (gång och cykelväg). Kanske gäller bara G. GC Innebär max några lätta varutransporter per vecka. Så fort någon gör fel och kör in i området med för tungt fordon. Drabbar det föreningen. Dels...