Hur att läsa av elförbrukning för din laddbox

Se till att nyckeln står tvärs. dä är låset ”öppet”.
Dra ner det svarta locket. Sitter locket hårt kan du prova att knacka lätt på toppen. Om locket tar i de två kablarna som sitter under boxen får du dra ut locket för att komma förbi dessa.Dra ner det svarta locket. Det sitter hårt. Längst ner sitter två kablar. Dra ut locket lätt, så du kommer förbi dessa.
När du dragit ner det svarta locket en bit ser du jordfelsbrytaren och mätaren. Läs av mätaren och lämna in samtliga siffror. I exemplet ovan ska 1064 lämnas in.