Årsmötet inställt igen. Updaterad info 9 juni

Då vi är 217 hushåll, och reglerna på antal personer på en sammankomst är 50st, så skjuter Hultsbys samfällighet ytterligare på datum för årsmötet.

Vi kommer kalla till årsmöte när samlingar >100 personer får hållas.

Vi kommer med ny inbjudan när reglerna tillåter att vi kan träffas 217 hushåll.

Har du en fundering på detta beslut

Vänligen hör av dig

Ordförande Mikael Bernsten ( 0761365775)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

VIKTIG INFO från COMHEM


strax helt digitalt..

Viktigt meddelande till dig som bor i Hults by ( och alla andra som har comhem)
Se gärna länken https://www.comhem.se/fastighetsagare/digitalisering

Vår tv-leverantör Comhem har beslutat stänga ned sändningen av de analoga kanalerna i kabel-TV nätet.
Detta gjordes redan för 10 år sedan för dem med egen antenn eller parabol.
Hos oss kommer att ske senast 1 Maj 2020. Redan nu sänds alla kanalerna i digital format sedan en tid.

Det innebär för dig:

Har du din tv inställd idag att bara se på de analoga kanalerna blir det svart i rutan 1 maj.

Du behöver ha en tv som klarar inte bara digital tv utan även standarden DVB-C. De flesta tv köpta efter 2008 har denna standard. Kontrollera i din TVs bruksanvisning om din tv klarar DVB-C standarden.

Du behöver snarast slå om tv:n till digital-TV och då ställa in valet DVB-C, inte DVB-T eller DVB-S. För att hitta några kanaler behöver du ange ett nätverks nummer. Detta är unikt för varje stad. I Göteborg är numret 41002.

Vissa tv kräver mer information. Detta kan efterfrågas: frekvens 362 MHz, symbolhastighet 6875 ks/s samt modulering 64 QAM.

Stöder din tv inte digital tv och har standarden DVB-C kan du framöver inte få in några kanaler. Eventuellt kan detta lösas med extra box utanför. Kontakta Comhem kundtjänst.

Du behöver söka om alla kanaler från början, men då under digital-TV (DTV).

Då varje tv har egen lösning på menyer och hur man söker behöver du i god tid läsa tv:ns manual eller rådfråga din tv handlare om hur just du skall gå till väga.

Observera denna omläggning kommer ske över hela landet och inte bara i Gjutegården.

Gå in på nedan länk och läs på mer hur du går tillväga inför ditt systembyte.

https://www.comhem.se/kundservice/tv-och-play/kom-igang-med-digital-tv

Vid frågor kontakta Comhem kundtjänst tel 90222.
Styrelsen har tyvärr ingen kunskap i ämnet och kan inte svara på frågor.

Länk till “brev från comhem till de boende”

Brev från vår COMHEM kontakt

Vänligen
styrelsen genom Mikael

Publicerat i Anläggning 1, KabelTV | Kommentarer inaktiverade för VIKTIG INFO från COMHEM

Årsmöte Hultsby samfällighet.

Torsdagen den 19 e mars. 2020 klockan 18.30 aktivitetshus 3.

Inga motioner från medlemmar inlämnade.


Dagordning:
1)                   Mötets öppnande
2a)                 Upprop
2b)                 Frågan om mötet behörigen utlyst ( utskick ca 4 mars)
2c)                 Dagordningens godkännande
3a)                 Val av ordförande för mötet
3b)                 Val av sekreterare för mötet
3c)                 Val av justeringsperson
3d)                 Val av rösträknare
4a)                 Verksamhetsberättelse 2019 (Bifogas i brevlåda)
4b)                 Ekonomisk berättelse 2019 (Bifogas i brevlåda)
4c)                 Revisorernas berättelse 2019
4d)                 Frågan om ansvarsfrihet för 2019 års styrelse
5)                   Styrelsens förslag till årsmötet ( 2 st)
6)                   Medlemmarnas förslag till årsmötet (0 st)
7a)                 Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2020
7b)                 Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2020
8a)                 Styrelsens förslag till budget för 2018
8b)                 Styrelsens förslag till debiteringslängd (Medlemsavgifter) för 2020
9a)                 Val av ordförande för 2020
9b)                 Val av 3 ordinarie ledamöter för 2 år
9c)                 Val av 3 suppleanter för 2020
9d)                 Val av 2 revisorer för 2020
9e)                 Val av 2 revisorssuppleanter för 2020
9f)                 Val av valberedning för 2020
10)                 Övriga frågor som ej kräver beslut
11)                 Mötets avslutande

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte Hultsby samfällighet.

Hultsbys Stickkafé

Våra populära stick och handarbetsträffar startar igen efter juluppehåll.
Vi träffasi i aktivitetshus 2:
Vi träffas TORSDAGAR kl 1400-1600

Följande datum är inbokade:

23 januari 
20 februari
 
19 mars 
23 april 
28 maj 
Torsdagar kl 1400-1600

Alla är hjärtligt välkomna att handarbeta eller bara prata bort ett par timmar med
era grannar till en kopp kaffe.

Jag som håller i detta är Margreth Skog, hus 210, mobil 0706-014614
VÄLKOMNA!

Publicerat i Aktivitetshusen, Anläggning 1 | Lämna en kommentar

Telia_comhem bråkar

Uppdaterad
Vi beklagar att du har påverkats av tidigare nedsläckning. Utöver den ersättning vi har kommunicerat tidigare kommer vi även att frivisa Viasat Film för dig till och med den 10 februari 2020.

Kanaler som ingår i Viasat Film (t.o.m 10 feb) Viasat Film Premiere HD på kanalplats 97, Viasat Film Action HD på kanalplats 141, Viasat Film Hits HD på kanalplats 140, Viasat Film Family på kanalplats 87 och Viasat Series HD på kanalplats 86.

Hej! På grund av pågående förhandlingar om vårt avtal med TV4s ägare Telia kommer TV4- och C More-kanalerna med stor sannolikhet att släckas vid midnatt. Läs mer och håll dig uppdaterad här Comhem.se/aktuellt.
Din upplevelse är viktig för oss och vi beklagar djupt att pågående förhandling påverkar dig. Vi ger dig därför nytt innehåll och personliga erbjudanden. Läs mer om det här Comhem.se/minasidor
Hälsningar, Com Hem

Publicerat i Anläggning 1, KabelTV | Lämna en kommentar

Rensning av brunnarna

Efter att våra brunnar fyllts under många år, har vi nu beställt tömning.
Så nu hoppas vi allt regnvatten försvinner fortare.

Clean pipes in our hoods
Publicerat i Anläggning 1, Snö, vatten | Kommentarer inaktiverade för Rensning av brunnarna