TV Bredband och Telefoni

TV, Bredband, Telefoni

Vårt kabelnät byggdes 1999 för returtrafik, vilket innebär att signaler kan skickas både till- och från oss. Vi har ett anslutningsavtal med Comhem, vilket kostar samfälligheten 84 404* kr per år. (*2013)

TV.
Avtalet ger oss 15 analoga TV kanaler i grundutbudet. För mer information om nuvarande kanaler och kanalplatser kontakta Comhem kundtjänst. Kanaler byts ut ibland eller utgår. Detta är helt utanför samfällighetens ansvar.
I nätet finns även betal-tv kanaler som sänds digitalt. För att kunna se dessa behövs en digital dekoder samt ett privat abonnemang hos Comhem. Kontakta deras kundtjänst för information.
Comhem kommer inte att övergå till digitala sändningar i vårt nät 2007, när det analoga marksända nätet släcks och blir digitalt. Vi kommer alltså att ha kvar samma kanaler som tidigare.

Bredband
I nätet finns bredband för Internet med hastigheter mellan 50 Mbit/s – 1000 Mbit/s.
Kontakta Comhems kundtjänst för priser samt beställning av privat abonnemang och modem.
Man får en fast uppkopplig och kan surfa dygnet runt utan extra kostnad utöver månadskostnaden.
Behövs extra vägguttag tex. på inredd vind, får det inte monteras själv, utan skall beställas av Isberg Antenn AB 0300-720 60. Om det görs felaktigt kan man orsaka fel inte bara på vårt nät utan också på Comhems, eftersom Internettrafiken sker i returriktning till Comhems server och kan skada denna. Om man själv orsakar skada kommer skadeståndskrav att ställas på fastighetsägaren. Man får ha totalt max tre uttag per fastighet.

Telefoni
I vårt nät finns också möjlighet till IP-telefoni. Telefonen fungerar precis som vanligt. Du kan behålla ditt gamla telefonnummer och du kan använda din nuvarande telefon. Telefonen kopplas till modemet och man ringer via kabelnätet istället för Telia. Den fasta månads kostnaden hos Comhem är lägre än Telias. Kontakta kundtjänst för ytterligare information, eller gå in på Comhems hemsida: www.comhem.se

Felanmälan
Vid fel på tv-mottagning, bredband, IP-telefoni, kontrollera först din egen utrustning, kablar modem, elektronik m.m. Är detta ok, kolla med grannarna i din länga. Är felet begränsat till ett mindre område, då är det fel i vårt nät. Är det fel i hela Gjutegården skall felet anmälas till Comhem. Använd bara riktiga köpta kablar för inkoppling av TV, radio och modem eftersom felaktiga inkopplingar kan förstöra bild och internet eller helt blockera text-tv för flera av dina grannar.

Felanmälan Comhems nät
Kundservice och teknisk support  Telefon: 0771-55 00 00  Fax: 020-55 44 11
Comhems hemsida: www.comhem.se
E-post: kundservice@comhem.com

Felanmälan  ( det fasta telefonnätet är ett eget nät)

TELIA
https://www.telia.se/privat/support/felanmalan/telefoni

TELE2
http://www.tele2.se/driftstorning-fastanatet/

 

Felanmälan vårt nät
Mikael Bernsten
 hus 85
Telefon: 031-828224
E-post: mikael@bernsten.net
Mobil: 0739022726
Som efter viss undersökning gör felanmälan till Isberg Antenn AB.

Ca. 90 % av felen brukar var fel på egen utrustning. Om Isberg efter felanmälan gör en utryckning och felet inte ligger i vårt nät, utan i husägarens utrustning, debiterar Isberg fastighetsägaren 750* kr per utryckning. (*2013 års kostnad)