GDPR

Hultsby samfällighet följer GDPR*

-lagrar information av fastighetsägare för att uppfylla Lantmäteriets krav på medlemsregister.
-Lagrar, av boende inlämnade, e-post och telefonnummer för kunna informera digitalt.
Inga uppgifter, om ägare, skickas vidare till utomstående.

Vid försäljning av fastigheter sparas uppgifter om förra ägare endast i bokföringen. Fd ägaren tas bort och nya ägares uppgifter förs in i medlemsregistret.
Föreningen registrerar inte vem som bor i husen.

Vi använder google drive för alla protokoll, och övrig information som rör föreningen.
Google-forms används ibland för insamlingar och beställningsformulär ( tex laddplats i garage).

Bokföring görs i Visma. Visma används för att skicka ut fakturor. Epost eller brevledes.
Fakturamottagare (Husägaren) är registrerad i Visma.

Vi har hemsidan på one.com. Hemsidan är byggd på WordPress.
Föreningens mail drivs av one.com

*EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection RegulationGDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.
För djuparekunskap se gärna Innehållsförteckning GDPR – GDPR HERO