Tradegy of the commons

Ja hur är det att bo i ett radhusområde, där alla äger sina tomter, men delar på aktivitetshus, lekplatser, grönområden och för att inte nämna parkeringsplatser.
Man kan säga att det finns alltid några som missbrukar. Frågan är vad att göra åt det?
Det finns alltid några som ”köper extra kor, skiter i grannen, för egen vinning”

Saker som kan ske.
Lånar Aktivitetshus utan att städa efter sig.
Tränar i gymmet utan att städa.
Parkerar två bilar på gemensamhet P-plats, ställer ingen i garage.
Slänger skräp, tex fimpar i våra rabatter.
Kräver att styrelsens ledare skall lösa problem, man skulle kunna göra själv.