Tunga fordon NEJ-tack!

Då området består av gångvägar, finns det ett max för axeltryck.

Vi har GC (gång och cykelväg). Kanske gäller bara G.

GC Innebär max några lätta varutransporter per vecka.

Så fort någon gör fel och kör in i området med för tungt fordon. Drabbar det DIG och vår föreningen.

Dels kan vattenledningar, kabelTV och strömkablar gå sönder. Reparationer som betalas av medlemmsavgifter.

Dels får vi asfaltera om pga slitage.
Så även om det bara sker ”en gång” så kan det på sikt bli höga kostnader för föreningen