Aktivitetshus

Våra aktivitetshus är till för de boende, och bör användas med förstånd.
Helt klart är att de som bor nära dessa husen, störs av för höga ljud.
Tänk på att efter kl 22 vara lugnare.
Tyvärr har dessa hus missbrukats till nattliga kalas utan att städa efter sig. Styrelsen tittar på digital öppning, med spårbarhet.

Vi har idag 4 aktivitetshus i området.

Aktivitetshus 1 = Gym för alla (Nyckel finns att låna).

Aktivitetshus 2 = Möte och kalas, bokas!

Aktivitetshus 3= Pingis mm. Går att bara använda. Bokade för kalas har företräde

Aktivitetshus 4.= Bibliotek, öppet en dag i veckan, ca 2 timme. Övrig tid = Nyckel finns att låna hos 175:an.

Bokningar görs just nu via

Lars Holmros Hus:143 Tel:031-28 51 98/0709-28 51 98