Aktivitetshus

Våra aktivitetshus är till för de boende, och bör användas med förstånd.
Helt klart är att de som bor nära dessa husen, får höra mycket.
Tänk på att efter kl 22 vara lugnare.

Länk till att boka aktivitetshus