Hur att läsa av vattenmätare

Detta gäller bara de hushåll som är medlem i Anläggning 3. Dvs delar vattenmätare med andra.

Alla hus har egen mätare, men debitering sker via Hultsby samfällighet. Denna läses av en gång om året och slutlig justering av inbetald vattenförbrukning sker.
Varje hushåll debiteras årligen 110m³.

Vanligvis sitter vattenmätaren vid säkringarna.

Lyft på locket och läs av. Skicka in VAD det står.