Snö och halkbekämpning

2022 har vi anlitat firman Wefix för snöröjning i Gjutegården.

Vid en gemensam rundvandring i området konstaterades följande:
-Halkbekämpning utföres med flis, salt i undantagsfall och efter beställning.
Föreningens flislager vid Taxi E får nyttjas av entreprenören som då ansvarar  för påfyllning av flislagret och de fliskistor som finns på området.

– Garageplats, nära flislagret, får nyttjas av entreprenör för snöröjningsmaskin under säsongen.
-Wefix gör egen planering för sina vinterarbeten och håller därefter genomgång på arbetsplatsen med personalen. Föreningen är positiv till deltagande i  planering och genomgång på platsen.

-Om snöröjning måste prioriteras så kommer p-platsområden, inklusive anslutningar till allmänna vägar, tas i första hand.

-Föreningen har uppdaterat en av kartorna med markering av ytor för möjliga snöupplag samt komplettera med vägar som inte vinterväghålles. Se nedan.

– Föreningen har kontaktat Park och Natur, om vilka gator/ vägar som de snöröjer i anslutning till föreningens områden.

– Föreningen har skickat ut till medlemmar att försöka anpassa häckar och annan växtlighet för att inte hindra snöröjningsarbetet.

Vad som skall snöröjas.