Ägarbyte?

Bra att veta/göra när man säljer/köper en fastighet i Hultsby samfällighet.

Vatten och anläggningsräkningarna kommer fyra gånger per år med slutavräkning efter nyåret. Är man storkonsument av vatten och flyttar ut i augusti, kan ny ägare få väldigt hög räkning efter nyåret. Vattenräkningarna bygger på normalkonsumtion av 102 kbM.

Justering mellan ny och gammal ägare, när det gäller EL och Vatten mm, så görs detta mellan ägare. Föreningen skickar fakturan till den som äger fastigheten vid utskicka. ( förutsatt att detta är meddelat.)

Så att göra vid ägarbyte.

Anmäl till styrelsen att ägarbyte skett genom att  Skicka två mail.

Meddela
Datum för ägarbytet.
Skicka gärna med en kopia på köpekontraktets första sida, för att ge styrelsen information om nya och gamla ägare. (Vi är inte intresserade av summor.)

Gamla ägaren får gärna berätta om hemsidan och att det går att få faktura via Kivra och information från styrelse via e-post.