Ägarbyte?

Bra att veta/göra när man säljer/köper en fastighet i Hultsby.

Vatten och anläggningsräkningarna kommer tre gånger per år med slutavräkning efter nyåret. Är man storkonsument av vatten och flyttar ut i augusti, kan ny ägare få väldigt hög räkning efter nyåret. Vattenräkningarna bygger på normalkonsumtion av 102 kbM

Att göra
Anmäl till styrelsen att ägarbyte skett.

Skicka två mail.
Administration@hultsby.se (Kassör)
Info@hultsby.se (Styrelsen)

Meddela
Datum för ägarbytet.
Skicka gärna med en kopia på köpekontraktets första sida, för att ge styrelsen information om nya och gamla ägare. (Vi är inte intresserade av summor.)

Gamla ägaren får gärna berätta om hemsidan och att det går att få faktura och information via e-post.