Grannsamverkan

Grannsamverkan och Brottsförebyggande tips.

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt och att vara observanta.

Informera grannarna även vid kortare bortvaro var/hur de skall kunna få tag i er om något händer.

Arrangera så att lampor tänds/släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud hemma. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk på att inte störa grannarna med för hög volym.

Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.

Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda där tjuven inte kan se om den innehåller post. Om du ser att grannens post hänger utanför – peta ner den.

Be en granne att skotta/grusa efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil på infarten till din parkering eller parkera där.

Be en granne observera om något föremål (ett mynt, en sten, ett redskap) har lagts ut på din infart/gångväg. Det händer att tjuven markerar på detta sätt. Ligger föremålet kvar efter en dag är det kanske ett tecken på att ingen hemma.

Be en granne lägga lite sopor i din soptunna så att den inte står tom.

Lämna inga redskap, stegar eller dylikt utomhus som kan användas för inbrott.

Lämna lite disk på diskbänken eller be den som vattnar blommorna att göra det. Förändra så att det inte ser likadant ut dag efter dag.

Lämna inte mobil, bilnycklar eller andra stöldbegärliga föremål synliga utifrån även om du är hemma. Det har hänt att tjuven gått in även när folk ligger och sover.

Vidarekoppla telefonen men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.

Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma. Även de smartaste gömställen kan avslöjas

Lägg inte ut uppgifter på sociala medier om att du/familjen är bortrest och tala även med övriga familjemedlemmar om detta.

 

Källa: De flesta tips här kommer från Polisens broschyr Samverkan mot brott.

Se gärna www.samverkanmotbrott.se

Styrelsen