Bibliotek

Biblioteket i aktivitetshus 4

Öppet
Onsdagar kl, 17:00 – 19:00.
Massor av bra böcker att låna gratis.
Har du frågor kontakta Karl-Erik Norén tel. 031-281716 eller 070-2803895

Historia om Bibiloteket.

Det var vid årsmötet den 27 mars 2014 som medlemmar föreslog att starta ett bibliotek i Hults By. Aktivitetshus 4 hade stått tomt en tid.
Förslaget lydde: ” Biblioteket kan kombineras med andra verksamheter och kanske bli en populär mötesplats för medlemmarna i Hults By. Om någon vill starta en bokklubb, studiecirkel, spela bridge, ha någon utställning, kursverksamhet etc så är ju det möjligt”
Förslaget fick positiv respons. Biblioteksgruppen bildades och samlade in böcker och skaffade bokhyllor och möbler . Smygpremiär skedde den 25 juni 2014 och invigning den 17 sept. 2014. Vid två tillfällen under hösten 2014 rapporterade Tidningen Sydväst positivt om biblioteket i Gjutegården.
Nu, i januari 2017 har biblioteket c:a 1500 böcker som skänkts av medlemmarna i Hults By och som lånas ut helt gratis. Biblioteket sköts ideellt av 7 st medlemmar. Det har blivit en populär träffpunkt i Hults By.
Under 2016 hade biblioteket 610 besök varav av barn 180 st. 806 böcker lånades ut och 831 återlämnades.

Ukulelegruppen
Huset används även som repetitionslokal för Ukulelegruppen som har 7 medlemmar och som leds av Anders Friman.