Hustyper

Hustyper i området

Data hämtade från Skandinaviska bankens sälj broschyr (HULTS BY I ASKIM) från 1975

Hustyp A    Kedjehus 4  ROK -118 Kvadratmeter

Hus 11 – 14, 51 – 57, 90 – 95, 187 – 194

Spegelvända

100 – 106, 139 – 143

hustyp_A

Hustyp B   Grändhus 5 ROK – 132 Kvadratmeter

Hus 8 – 10, 38 – 42 , 78 – 81 , 112 – 116, 172 – 175

hustyp_b

Hustyp C     Vinkelhus 5 ROK – 107 Kvadratmeter

Hus 15 – 18, 32 – 33, 58 – 59, 96 – 99, 176 – 178, 202 – 204.

Spegelvända

Hus 35 – 37, 61 – 62, 74 – 77, 108 -11, 136 – 138,

145 – 149, 159 – 166, 196 -201, 205 – 206, 215 – 217

hustyp_C

Hustyp D  Radhus 4 ROK – 118 Kvadratmeter

Hus 1 – 7, 20 – 25, 43 – 50, 82 – 89, 117 – 129, 150 -157, 207 – 210

Spegelvända

179 -186, 21 – 214

hustyp_d

Hustyp E   Radhus  4 ROK – 105 Kvadratmeter

Hus 26 – 31 , 63 -73, 130 – 135, 167 -171

hustyp_E

Hustyp F  Additionsbostad 2 ROK  – 56 Kvadratmeter

Hus 34, 60  spegelvända 107, 144, 158, 195

Liknande fasad som hustyp C