Vett och etikett i ett radhusområde.

Att bo i radhus/ samfällighet ställer lite krav för att fungera.
Man måste kunna visa hänsyn, samtidigt som man måste acceptera lite mer.
Bra regel är att fråga sig, stör jag? Finns det någon som kan störa sig, så gör annorlunda.
I vårt område har vi tex några aktivitetshus. Dessa lämnas så att nästa gäst känner sig nöjd.


Gemensamma parkeringsplatser fungerar inte om ingen kör in bilen i sitt garage. Att aldrig köra in sin bil är att fresta på grannsämjan. Att ha två bilar och ingen bil i sitt garage är ett typiskt exempel som retar grannar.
Att hitta på egna parkeringsplatser fungerar inte heller i en samfällighet. Biltrafik in på gågatorna bör undvikas.

Att motorklippa gräsmattan på helger innan frukost är annat lysande exempel på olämpligt.

Utför inte störande arbete i radhuset eller väsnas med höga ljud före klockan 08:00 eller efter 21:00. Större reparationsarbeten, timslånga borrningar med slagborr, såga i betong, ska ske mellan 8-17, helgfria vardagar.
-Tänk på att alltid informera grannar i god tid innan arbetet påbörjas.    

Det är förstås tillåtet att sätta upp en tavla el utföra annat mindre störande arbete fram till 22.00. Men kan det vänta kanske det kan vara värt att vänta.

Ha inte högljudda fester i föreningslokalen inkl. på gården efter kl 22:00 då det enligt reglerna ska vara tyst. Informera grannarna om att du planerar att ha en fest som eventuellt kan vara störande.

Styrelsen är till för att få föreningen att fungera. INTE att behöva diskutera ordningsregler.
Styrelsen betalar räkningar, planerar budget och bokar snöröjning. Styrelsen skall inte behövs gå runt och berätta hur man uppför sig i en samfällighet. Bli gärna själv aktiv i din styrelse. Dra ditt strå till stacken.

Chat GPT skriver 10 regler för samfälligheter

  1. Visa hänsyn och respekt gentemot grannar och deras egendom.
  2. Håll gemensamma utrymmen rena och snygga.
  3. Undvik onödigt buller och störningar.
  4. Följ gällande regler och stadgar för samfälligheten.
  5. Använd gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt.
  6. Undvik att parkera på platser som är avsedda för andra ändamål.
  7. Informera grannar om eventuella renoveringar eller störningar.
  8. Ta hand om dina husdjur och se till att de inte stör grannarna.
  9. Undvik att kasta skräp eller fimpar på gemensamma områden.
  10. Visa tolerans och förståelse gentemot olika levnadssätt och kulturer.