Information från Stad och kommun

Det har inte inkommit någon information till styrelsen.