Laddplats i garagelänga

Ladda sin bil, det nya moderna…

Tack vare att 35 hushåll tackade JA till en första beställning (2017), kan nu alla hushåll med ”garage i länga” i Gjutegården beställa en egen laddbox via föreningens styrelse.
2023 var det 59 av 169 platser.

För att beställa en laddbox till sin garageplats i garagelänga ska nedan blankett* fyllas i och överlämnas till någon i styrelsen.
Styrelsen gör därefter en samlad beställning av boxar och motorvärmaruttag. Beställningar görs cirka två gånger per år.
Efter styrelsens beställning blir ni kontaktade av installationsföretaget (Elbilbox) för att bestämma tid och total kostnad för installationen. Den totala kostnaden baseras på antalet beställningar , då flera kan dela på etableringskostnaden.

Glöm inte att kontrollera att du ger rätt information om vilken garageplats installationen ska utföras på. det har visat sig att karta och verklighet inte stämt överrens.
Kartor över garagen finns på https://hultsby.se/bra-att-veta/parkeringsplatser

Manual för Charge Amp Halo

Hur att få tillgång till ”Appen”


Vid frågor, som inte besvarats nedan i Q&A , om beställning, kontakta styrelsen på info@hultsby.se eller se kontaktuppgifter på https://hultsby.se/styrelse/

OBS!
Sedan denna sida upprättades har förutsättningar för bidrag ändrats. Tex Naturvårdsverk är nu ”grönt bidrag”. Uppdateringar på sidan kommer ske fortlöpande.
Mer om grön-teknikbidraget? Läs mer på skatteverkets sida.

Beställ

-Ladda ner beställningsdokument.
-Kontrollera rätt garage på kartan!
-Skriv ut!
-Skriv under.
-lämna in till någon i styrelsen.

För mer info se
https://www.elbilbox.se
Läs mer om grön teknikbidraget på skatteverkets sida.

Q &A

Men kan jag inte bara ladda från mitt förråd?
Läs gärna elsäkerhetsverkets brochyr. Schuko kontakter i gamla installationer kan börja brinna. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte
gjorda för elbilsladdning
Parkera inne i området för att ladda, är INTE tillåtet.

Men om jag drar en lång sladd då?
Elsäkerhetsverket avråder med orden. ”Förlängningssladd ska inte användas då det fnns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan dessa lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.”

Hur beställer jag?
Fyll i beställningen. Kolla vilket garagenummer som är ditt. Skriv under. Lämna in. Styrelsen beställer 1-2 gånger per år. Detta för att startkostnad då kan delas bland beställare. Är fel garage ifyllt, betalar beställaren flytt av laddbox.

Hur fort kan jag få en laddbox?
Finns boxar och du önskar laddbox omgående, går snabbare leverans att lösa, mot att du själv betalar hela uppstartskostnaden. Annars gör vi beställningar ca 2 ggr per år.

Kan jag installera egen box/annat märke/modell?
Nej. Du får inte göra elinstallation i föreningens byggnad. Du blir även polisanmäld för stöld av el. Nuvarande laddboxar har gemensam lastfördelning, allt för att hålla fasta kostnader nere.
Våra laddare har gemensam support av Elbilbox. Därför måste dessa göra alla installationer.

Varför har föreningen valt Elbilbox?
De gav absolut bäst svar och support när vi upphandlade laddboxarna. Vi har 5 års avtal på support.

Kan jag dra egen sladd till egen laddbox från mitt förråd?
Nej. Bortmontering kommer debiteras dig.

Får jag flytta på en laddbox?
Nej. Dessa räknas som elinstallation och du debiteras för service/ återställning.

Varför kan jag inte välja vilken laddbox jag vill?
De laddboxar föreningen har valt är lastbalanserad och mäter förbrukning. Alla laddare hänger ihop i ett system.

Hur fungerar debitering av ström?
Alla med laddbox delar på den fasta kostnad. All betalar för sin egen förbrukning.

Kan man se sin kostnad?
JA via Charge Amps websida.

Vad har laddboxarna för Elabonnemang ?
Nätet ägs av Ellevio. Ström från Godel.

Vad kostar elen?
Föreningen tar inte ut någon extra avgift. Vi har Godel rörlig kostnad.

När betalar man för att laddad ström?
Första året betalar man allt vid årets slut. År två betalar man en del per räkning och avräkning sker precis som med gemensamt vatten.

Kan jag tillfälligt låna en grannes laddbox?
Det går bra om grannen ger lov. Det är grannen som betalar. Att grannar permanent delar en laddbox är inte ok.

Varför kan inte bara jag få högre ström?
Då alla i samma garageområde delar på abonnemanget. Går det inte att öka för en. Men är du villig att själv betala hela kostnaden för höjning. Hör av dig till styrelsen.

Varför kan inte jag få timdebitering?
Timdebitering fungerar inte med föreningens lastbalansering. Vill du att föreningen skaffar ett abonnemang extra bara för dig? Så skulle det fungera. Startkostnad 2018 var 70kkr, du betalar 🙂

Jag ser på webben att andra har lägre pris än vad föreningen har förhandlat?
De flesta lovar pris, utan kablage. Garagelängorna är långa, dra långa kablar är dyrt. Vi har samma pris för alla platser.
Vi har lastbalanserad funktion. Vi har 5 års på-plats-support. Vi har mätare för debitering.
I övrig se nedan.

Om jag tycker att allt borde gjorts annorlunda?
Denna och många andra bra ideér har uppkommit av engagerade medlemmar som arbetat för föreningens bästa. Du är också välkommen att göra vår förening bättre.