Laddplats i garagelänga

Ladda sin bil, det nya moderna…

Tack vare att 35 hushåll tackade JA till en första beställning, kan nu alla hushåll med ”garage i länga” i Gjutegården beställa en egen laddbox via föreningens styrelse.

För att beställa en laddbox och/eller ett motorvärmaruttag till sin garageplats i garagelänga ska nedan blankett* fyllas i och överlämnas till någon i styrelsen.
Styrelsen gör därefter en samlad beställning av boxar och motorvärmaruttag. Beställningar görs cirka två gånger per år.
Efter styrelsens beställning blir ni kontaktade av installationsföretaget (Elbilbox) för att bestämma tid och total kostnad för installationen. Den totala kostnaden baseras på antalet beställningar , då flera kan dela på etableringskostnaden.

Glöm inte att kontrollera att du ger rätt information om vilken garageplats installationen ska utföras på. det har visat sig att karta och verklighet inte stämt överrens.
Kartor över garagen finns på https://hultsby.se/bra-att-veta/parkeringsplatser


Vid frågor, som inte besvarats nedan i Q&A , om beställning, kontakta styrelsen på info@hultsby.se eller se kontaktuppgifter på https://hultsby.se/styrelse/

OBS!
Sedan denna sida upprättades har förutsättningar för bidrag ändrats. Tex Naturvårdsverk är nu ”grönt bidrag”. Uppdateringar på sidan kommer ske fortlöpande.
Mer om grön-teknikbidraget? Läs mer på skatteverkets sida.

Beställ (2022-04-01 råder brist på laddboxar, vilket kan innebär lång leveranstid)

-Ladda ner beställningsdokument. VAR DOCK medveten att pris* inte är exakta
-Kontrollera rätt garage på kartan!
-Skriv ut!
-Skriv under.
-lämna in till någon i styrelsen.

För mer info se
https://www.elbilbox.se
Läs mer om grön teknikbidraget på skatteverkets sida.

Q &A

Hur beställer jag?
Fyll i beställningen. Kolla vilket garagenummer som är ditt. Skriv under. Lämna in. Styrelsen beställer 1-2 gånger per år. Detta för att startkostnad då kan delas bland beställare. Är fel garage ifyllt, betalar beställaren flytt av laddbox.

Hur fort kan jag få en laddbox?
Maj 2022 kan det ta tid att få. Då leverantör har tomt på lagret. Pga komponenter.
Finns boxar och du önskar laddbox omgående, går detta mot att du själv betalar hela uppstartskostnaden.

Kan jag installera egen box/annat märke/modell?
Nej. Du får inte göra elinstallation i föreningens byggnad. Du blir även polisanmäld för stöld av el.

Kan jag dra egen sladd från mitt förråd?
Nej. Bortmontering kommer debiteras dig.

Får jag flytta en laddbox?
Nej. Dessa räknas som elinstallation och du debiteras för service/ återställning.

Varför kan jag inte välja vilken laddbox jag vill?
De laddboxar föreningen har valt är lastbalanserad och mäter förbrukning. Alla laddare hänger ihop i ett system.

Hur fungerar debitering av ström?
Alla med laddbox delar på den fasta kostnad. All betalar för sin egen förbrukning.

Vad har laddboxarna för Elabonnemang ?
Nätet ägs av Ellevio. Ström från Godel.

Vad kostar elen?
Föreningen tar inte ut någon extra avgift. Vi har Godel rörlig kostnad.

När betalar man för att laddad ström?
Första året betalar man allt vid årets slut. År två betalar man en del per räkning och avräkning sker precis som med gemensamt vatten.

Kan jag tillfälligt låna en grannes laddbox?
Det går bra om grannen ger lov. Det är grannen som betalar. Att grannar permanent delar en laddbox är inte ok.

Om jag tycker att allt borde gjort annorlunda?
Denna och många andra bra ideér har uppkommit av engagerade medlemmar som arbetat för föreningens bästa. Du är också välkommen att göra vår förening bättre.