Parkeringsplatser

Fullt på parkeringsplatserna ?

Ställ bilen i garaget. Den första och enklaste åtgärden för att öka tillgängligheten på parkeringsplatserna är att alltid ställa en bil i garaget. Kedjehus och grändhus har egna garage och parkeringsplatser på tomten, varför deras bilar skall ställas där och inte på ”samfällighetens” parkering (se vidare ordningsregler). Blockera heller inte en p-plats vecka efter vecka med släpkärra, trailer eller annat!

Det finns ca 18 p-rutor till drygt 30 garage. Vilket gör det svårt för alla att ha bil på p-ruta. Har hushållet två bilar, se då till att en av bilarna alltid står i garaget.  Visa att du bryr dig om dina grannar. 

 BIL-Garage inte förråd. Den andra åtgärden är att garagelängorna används som garage för bilen. Idag används tyvärr vissa garageplatser för plastbåtar, plastmattor, möbler, virke, ved mm.
Garageplatsen får användas som förråd, tex cyklar, endast om familjen inte har någon bil.
En bättre ide kan vara att hyra ut garageplatsen till en granne som har två eller flera registrerade och körbara bilar i familjen.

Brand. Samfälligheten har en försäkring som gäller garagelängorna, men inte för det som finns i garagen. Att använda motorvärmare som är bränsledriven är absolut förbjudet inne i garagen!
Om en brand uppstår kan brandkåren dra ut en bil ur garaget, men inte möbler, virke, plastbåtar, mm. En brand i plast utvecklar giftiga gaser och saltsyreångor vilka förorsakar korrosionsskador på bilarna som står i garaget. Detta fräter på lacken. I garagelängorna får förvaras däck men inte bensindunkar och gasol.

Vem har vilket garage. Klicka på Bild för förstoring.