Vattenskador

Förslag på åtgärder som förhindrar vattenskador vid läckande varmvattenberedare.

Särskilt gäller detta D- och E-husen där läckage kan skada, förutom golvet och väggen vid vilken beredaren står, även golven i grannhuset (vardagsrum, hall och matplats).

Skadorna kan bli omfattande:
Väggen mellan de båda husen kan behöva rivas (upp till 2 m från golvet), parkett och plastgolv brytas upp eller rivas loss ned till betongplattan.

Reparationen omfattar:
Magasinering av möbler, böcker etc. Inkoppling av avfuktare, som får stå och brusa i flera veckors tid, tills dess att betongplattan är torr. Sedan återuppbyggnad av väggen till grannhuset, inkluderande spackling och tapetsering. Därefter inläggning av nya golv samt återtagande av magasinerade inventarier.

Lista på förslag på åtgärder:

1. Under beredaren installera en vattentät matta med uppböjda kanter och med avrinning till golvbrunnen i tvättstugan. Bedömning: Kan bli komplicerat med tanke på de fem metallrör som är dragna genom spånskivan som beredaren står på. Att skapa avrinning från beredaren kan också bli krångligt, eftersom brunnen finns vid motsatta väggen i tvättstugan.

2. Installera en fuktmätare som slår larm om ett visst fuktvärde under beredaren överskrides. Bedömning: Kan bli komplicerat med tanke på att en lämplig fuktmätare måste specificeras och kalibreras.

Hälsningar från Clas Jernström i hus 117

 

Jag vill varna för de vattenutkastare (anslutning för trädgårdsslang) som finns monterade på de flesta hus i Hults by.

Själva kranen dvs utkastarventilen är inte fastsatt på något sätt i väggen utan snarare ”fastklämd” mellan ytter- och innervägg. Detta medför att vattenröret inne i väggen utgör det enda fasta mothållet när man vrider av ochpå kranen med nyckeln. Om ventilhuset/kranen börja sitta löst skall man därför vara mycket observant och se till att hålla emot med exempelvis en polygriptång när man sätter av eller på vattnet. Alternativt bör man byta ut kranen/ventilen eller inte använda den alls om den sitter löst. Speciellt bör man tänka på att vid kallare vintrar kan virket som anslutningen sitter i krympa varvid ventilhus/kran kan sitta extra löst. Vattenröret som mynnar ut i utkastaren är i de flesta fall ingjuten i bottenplattan och går direkt från huvudvattenstammen (vid vattenmätaren) och går upp i väggen inunder utkastarens placering.

Följderna vid läckage blir givetvis att man får vattenskador på såväl vägg som golv med åtgärder som kräver flera månaders upptorkning och iordningställande.

Jag bifogar två bilder som exemplifierar hur utkastarvetilens/kranens montering ser ut från insidan vägg när rörinfästningen ”knäckts” och hur ventilhuset kan roteras (röret är här kapat och pluggat).

ventil_raktnerWeb

 

ventil_roteradWeb

Magnus Bæckström
Gjutegården 72

 

 

 

 

Vattenlås:

Vattenskador kan komma när som helst! Alla rörledningar, kranar, kopplingar, disk- och tvättmaskiner samt varmvattenberedare kan orsaka stor vattenskada. Installera vattenlåset!
De flesta försäkringsbolag ger rabatt på din försäkringspremie när man monterat vattenlåset.

Magnetventilen stänger av allt vatten när man lämnar huset. Avstängning sker antingen med en knapp vid utgången, (Väggsändare) eller när du låser dörren (Dörrsändare) eller sätter på larmet (Larmsändare) förutsatt att ditt villalarm kan ge en slutande kontakt vid ”pålarmat”.

Droppdetektorn stänger av vattnet om det droppar eller rinner t.ex. när man sover på natten.

Fuktsändaren har en sensor som placeras på golvet och stänger automatiskt inkommande vatten vid läckage. Sensorn kan monteras t.ex. under varmvattenberedare, diskmaskin, tvättmaskin eller i diskbänksskåpet.

För att få plats med vattenlås och droppdetektor på ingående vattenledning ingår en ny kortare vattenmätare i priset. Denna får bytas i de fastigheter där man äger mätarna. Fastigheter som hyr vattenmätare av Va-verket får ej byta mätare varför installationen görs annorlunda

För att förse styrenheten med 230V kommer ett 2-poligt vägguttag att inkopplas. Detta el- arbete ingår i installationen.

Priser:
Vattenlås komplett med droppdetektor och en fuktsändare 4.950:- inkl montering. Vattenlås komplett som ovan men med Larmsändare eller Dörrsändare 5.950:- inkl montering. I båda alternativen ingår ny vattenmätare om du har egen vattenmätare. Samtliga priser inklusive moms.
Priserna är samma som ovan om du hyr din vattenmätare. Installationen blir i detta fall något annorlunda.

Vattenlåset har installerats i samtliga aktivitetshus under 2008. Tala med någon i styrelsen om ni vill komma in och se hur det ser ut. Hus 216 har haft vattenlåset sedan november 2006 med gott resultat. Det går bra att se även denna installation. Kontakta på 681601.

Tillverkning, försäljning och installation görs av Comtech Control i Mölndal.
Gå in på www.comtech-control.com. Gå också in på Länsförsäkringars hemsida www.comlftech.com. Kontakta Lennart Olsson 42 03 00 eller på e-post comtech.control@telia.com för ytterligare information om priser och beställning.