Kontakt

Aktuell styrelse för Hults By Samfällighet

Perioden mars 2022 – mars 2023

E-mail till styrelsen: info@hultsby.se

-Anonyma brev och mail, kommer inte behandlas på Styrelsemöten. Skriv alltid under med vem du är och vilket hus du representerar. 

Styrelsen behandlar bara frågor som gäller Föreningens olika delar.

P1050494

Mikael Bernsten Ordförande Hus: 85 Tel:0761365775
Kabelnätet -felanmälan. Ej egen fiber.

20160404_210411.jpg

Cecilia Gustafsohn Kassör Hus:35  Mail: administration@hultsby.se

Malin Dahlström Sekreterare Hus:135, dahlstrommalin@hotmail.com
Läser info@hultsby.se

P1050493

Stefan Hedlund Ordinarie ledamot Hus:203 Tel:031-51 20 31/070-536 40 33

P1050507

Dag Fossan Suppleant Hus:90 Tel:070-983 60 31

P1050495

Lars Holmros Suppleant Hus:143 Tel:031-28 51 98/0709-28 51 98
Bokning av aktivitetshus och stegar

Jan Bertil Börjeson hus 18

Hanna Bjelkevik hus

Geografiska ansvarsområden

Område A: hus 1-31
Jan Bertil Börjesson

Område B: hus 32-62
Malin Dahlström

Område C: hus 63-89
Mikael Bernsten

Område D: hus 90-124
Dag Fossan

Område E: hus 125-166
Lars Holmros

Område F: hus 167-197
Hanna Bjelkevik

Område G: hus 198-217
Stefan Hedlund

Speciella kontakter