Kontakt

Aktuell styrelse för Hults By Samfällighet

Perioden mars 2020 – mars 2021 (medlemsmöte hölls oktober 2020)

E-mail till styrelsen: info@hultsby.se

P1050494

Mikael Bernsten Ordförande Hus: 85 Tel:0761365775

20160404_210411.jpg

Cecilia Gustafsohn Kassör Hus:35 Tel:0736 844557 Mail: administration@hultsby.se

Jennie Dahlöf Ordinarie ledamot /valberedning Hus:30 Tel:: 0732-533664

P1050493

Stefan Hedlund Ordinarie ledamot Hus:203 Tel:031-51 20 31/070-536 40 33

P1050507

Dag Fossan Suppleant Hus:90 Tel:070-983 60 31

P1050495

Lars Holmros Suppleant Hus:143 Tel:031-28 51 98/0709-28 51 98

Jan Bertil Börjeson hus 18

Henrik Karlsson hus 216 070-212 25 89

Geografiska ansvarsområden

Område A: hus 1-19
Jennie Dahlöf

Område B: hus 20-57
Mikael Bernsten

Område C: hus 58-99
Dag Fossan

Område D: hus 100-138

Område E: hus 139-166
Lars Holmros

Område F: hus 167-197

Område G: hus 198-217
Stefan Hedlund

Speciella kontakter

Lars Holmros 143 Bokning av aktivitetshus och stegar 031- 28 51 98

Mikael Bernsten 85 Kabelnätet, internet, felanmälan 0739022726