Kontakt

Aktuell styrelse för Hults By Samfällighet

Perioden mars 2021 – mars 2022

E-mail till styrelsen: info@hultsby.se

P1050494

Mikael Bernsten Ordförande Hus: 85 Tel:0761365775
Kabelnätet, internet felanmälan

20160404_210411.jpg

Cecilia Gustafsohn Kassör Hus:35 Tel:0736 844557 Mail: administration@hultsby.se

Malin Dahlström Sekreterare Hus:135, dahlstrommalin@hotmail.com
Läser info@hultsby.se

P1050493

Stefan Hedlund Ordinarie ledamot Hus:203 Tel:031-51 20 31/070-536 40 33

P1050507

Dag Fossan Suppleant Hus:90 Tel:070-983 60 31

P1050495

Lars Holmros Suppleant Hus:143 Tel:031-28 51 98/0709-28 51 98
Bokning av aktivitetshus och stegar

Jan Bertil Börjeson hus 18

Henrik Karlsson hus 216 070-212 25 89

Geografiska ansvarsområden

Område A: hus 1-31
Jan Bertil Börjesson

Område B: hus 32-62
Malin Dahlström

Område C: hus 63-89
Mikael Bernsten

Område D: hus 90-124
Dag Fossan

Område E: hus 125-166
Lars Holmros

Område F: hus 167-197
Stefan Hedlund

Område G: hus 198-217
Henrik Karlsson

Speciella kontakter