Vatten och Elförbrukning-avläsning år 2021

Publicerat i Anläggning 3, Garage | Kommentarer inaktiverade för Vatten och Elförbrukning-avläsning år 2021

Motioner till Årsmöte/Medlemsmöte mars 2022

Publicerat i Anläggning 1, Anläggning 2, Anläggning 3, Medlemsmöte | Kommentarer inaktiverade för Motioner till Årsmöte/Medlemsmöte mars 2022

Snöröjning 2021-2022

Vi som bor på Gjutegården har ett avtal med en firma för snöröjning. Dessa skall plogat våra gator efter snön slutat falla. Dessa har bara bemanning för ”normal” vinter.
Styrelsen har dagligen samtal med dessa under de dagar det snöar.
Uthängande buskar och utbyggnader/staket försvårar tyvärr deras framfart.

Snöröjning


Tänk gärna en tanke extra på brevbärarna, och skotta hela deras väg.
Har du en äldre granne, Kanske du orkar hjälpa till?
Är en granne borta, skotta gärna deras partier, så dessa inte får oönskat besök.

Bra är om dina bilar parkeras inne i garagelängorna, så underlättar detta för traktorförarna.

Saxat ur Göteborgs stads hemsida ang snöröjning

Vintertid har du som fastighetsinnehavare ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar utanför din tomt. Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsinnehavare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för snöröjning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler – då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att skaffa grus för att exempelvis kunna grusa trottoaren vintertid.

Här är en karta på vilka gator som skall snöröjas.

Publicerat i Anläggning 1, Snö, vinter | Kommentarer inaktiverade för Snöröjning 2021-2022

Utskick till alla medlemmar november 2021

Styrelsens arbete

Under 2021 har styrelsen förutom det sedvanliga arbetet med drift och underhåll i samfälligheten arbetat med och diskuterat följande frågor:

  • Nya bänkar vid några av aktivitetshusen.
  • Automatisering genom ”Smarta hus” för att spara vatten och el i aktivitetshusen.
  • Styrelsen har just påbörjat diskussioner om hur grönytor och planteringar, framförallt runt parkeringsplatserna, ska se ut framöver.
  • Lagande av hål i asfalten på parkeringsplatser och vägar utfördes i början av sommaren.
  • Möjligheten till anläggandet av ett farthinder vid infarten till taxiplats F undersöks just nu och frågan kommer att ställas till årsmötet 2022.

Just nu bevakar styrelsen också vilka konsekvenser som byggnadsarbetena som utförs på förskolan Gjutegården har på området, bland annat har stora fordon orsakat skador på föreningens rabatter och på medlemmars fastigheter.

Denna information har också delats ut till alla hushåll i föreningen.

Publicerat i Anläggning 1 | Kommentarer inaktiverade för Utskick till alla medlemmar november 2021

Arbetsgrupper

Under året har vi uppmärksammat att det finns flera områden som vi gemensamt behöver undersöka och arbeta kring. Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så maila: Info@hultsby.se och ange vilken grupp du vill vara med i.

TV-utbud i området

Till årsmötet 2021 hade ställts en motion angående utbudet av TV-kanaler i området. Motionen avslogs, men en arbetsgrupp är under bildande för att titta över frågan för framtiden.

Solceller och solpanel i området

Styrelsen har fått information från ett företag som vill komma och presentera solcellslösningar för föreningens medlemmar. Det finns potential i området, men också många tänkbara lösningar. Styrelsen önskar därför att det bildas en arbetsgrupp för att titta närmare på dessa frågor.

Bredband

Vi har uppmärksammats på att medlemmar blivit kontaktade av olika bredbandsbolag som säger att de har tillstånd att dra fram bredband i området, vilket de inte har. Med anledning av detta och att några medlemmar upplevde problem med internet under sommaren vill styrelsen fråga medlemmarna om några vill titta på framtida bredbandslösningar för området.

Publicerat i Anläggning 1 | Kommentarer inaktiverade för Arbetsgrupper

Kontaktuppgifter

Styrelsen ska enligt stadgarna §9 ”föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal och ägare”.

Vi behöver därför dina uppgifter: namn på ägare, Gjutegården nr XX samt din e-postadress och telefonnummer. Maila till: info@hultsby.se eller lämna i brevlådan på Gjutegården 135 (Malin Dahlström).

Inför årsmötet nästa år så kommer vi att distribuera årsmöteshandlingarna via e-post till de som angett e-postadress. Vill ert hus inte ha handlingarna via e-post, så ange detta i mailet. De som inte meddelat e-post- adress får handlingarna i brevlådan.

Publicerat i Anläggning 1 | Kommentarer inaktiverade för Kontaktuppgifter