Årsmöte 2020 Poströstning -protokoll

Här kommer protokollet påskrivet av Justeringspersonerna.

Här är svar på de frågor som ställdes till styrelsen i samband med poströstningen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2020 Poströstning -protokoll

Årsmöte 2020 via poströstning -kallelse

Hej!

Vi i styrelsen anser att någon form av årligt medlemsmöte bör hållas. Då ingen kan säga när Covid-19 restriktionerna är över, har vi kollat upp vad regering och länsstyrelse föreslår att man skall göra (se nedan).
Eftersom långt i från alla i vår förening har internet har vi valt poströstning.

Du har därför idag fått en röstsedel, i din brevlåda, för att välja J / N enligt bif. röstsedel.

Därefter kommer justeringspersoner och revisorer räkna och summera och styrelsen meddelar alla medlemmar utfallet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Hultsby genom Mikael Bernsten

Information ifrån Länsstyrelsen 30 april 2020

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. I lagrådsremissen lämnas därför förslag som ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Förslagen innebär att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Inbjudan delas ut den 28:e September 2020.

Nedan finns några Länkar till de sidor vi grundar vårt beslut att genomföra Årsmöte.

Länk Bolagsverket

Direktlänk länstyrelsen

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. I lagrådsremissen lämnas därför förslag som ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Förslagen innebär att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Direktlänk PDF

Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.

Regeringens förslag:

Det ska införas en tillfällig möjlighet för styrelsen i ett aktiebolag att inför en viss bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna. Inför en sådan digital stämma ska aktieägarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Motsvarande tillfälliga regler ska införas för ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2020 via poströstning -kallelse

Nytt fikabord vid 2an

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nytt fikabord vid 2an

Fakturafråga anläggning 2

Alla garagelänge-ägare (159 st) får nu den kostnad avseende installationskostnad(2st) och laddning av el (3st), som beslutades på medlemsmötet.

På senaste fakturan finns två (tre) nya poster. Dessa är nya. På senaste fakturan kommer kostnaderna för månad 1-8. I fortsättningen kommer dessa kostnader vara x 4.

22,35/månad avser amortering på det lån på 426 526 kr som anläggning 2 tagit av föreningen. Naturvårdsverket bidrog med 600 000 och sedan har vi 37 garage med installation för elbilsladdning och/eller uttag för motorvärmare, som betalat resterande del. Lånet amorteras på 10 år. Till detta kommer ränta på 5,59/månad.

De 37 som har hittintill beställt ladd/motorvärmare har dessutom  en fast kostnad för elabonnemang 75,14/månad. Förbrukningen kommer att faktureras efter  avläsning 2020-12-31. Ingen preliminär avgift är fakturerad. När vi summerar årets förbrukning gör vi en ny bedömning om vi bör lägga på en sådan avgift.

Publicerat i Anläggning 2, Garage | Kommentarer inaktiverade för Fakturafråga anläggning 2

Nyklar till aktivitetshusen

Någon har bytt kod till nyckelboxen utanför trean.

Tills någon byter tillbaka? Kommer huset vara låst.

Frågor? Ring gärna ordförande mikael.

Pga misskötsel i aktivitetshus två. Hålls detta hus låst.

Vi beklagar. Undrar ni över detta har vi bilder ni kan få se. Två personer fick städa upp i flera timmar…

Fortsätter detta stängs samtliga hus och nyckel får börja kvitteras ut…

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nyklar till aktivitetshusen

Sommaruppehåll till mitten september.

Styrelsen tar nu sommaruppehåll. Nästa styrelsemöte kommer hållas andra måndagen i september. Då hoppas vi kunna bjuda in till årsmöte.
Vi har sedan mars, inte fattat några ”viktiga” beslut utan håller skeppet flytande.

Vi har som sommarläsning lagt upp verksamhetsberättelser från 2005 till i år.

MVH

Mikael + styrelsen

Publicerat i Anläggning 1, Anläggning 2, Anläggning 3, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sommaruppehåll till mitten september.