Var med och fixa ditt område

Den 22 April tar vi på oss arbetshandskarna och går ut i vårt område.
Samling vid Aktivitetshuset.

Du fixar det du tycker skall göras och kan göra själv.

Vi tar paus för kaffe och lite grillad korv.

Innan arbetsdagen, kom gärna in med förslag.
-vad just du tycker kan fixas av dig själva.

Publicerat i Anläggning 1, fixardag | Kommentarer inaktiverade för Var med och fixa ditt område

Appen för Charge Amp

För att kunna använda appen till laddstationen Charge Amps Halo behöver Elbilbox registrera en e-postadress för varje laddstation.
Har man inget intresse av att följa sin förbrukning i appen behöver man inte göra något då det går att använda laddstationen ändå.
De som vill kunna använda appen måste registrera namn, husnummer och e-post

HÄR ANMÄLER DU DIG https://forms.gle/8diYZPzEtRMhYK7U7

Senast 30 Mars. 2023. Därefter via information till info@hultsby.se

Det går bara att registrera en användare per laddstation. Är man flera som vill kunna använda appen men inte vill dela ut lösenord till sin e-post är en lösning att man skapar en ny e-postadress enbart för laddaren, t.ex. en Gmailadress på:
https://www.google.com/intl/sv/gmail/about/

E-postadressen används bara för inloggning i appen och behöver därför inte regelbundet kollas för inkommande meddelanden. Man behöver alltså inte lägga till ytterligare ett konto i sin telefon om man inte vill.  

Nedan länkar fungerade 20230302

Länk till Google Play

Länk till Iphone

Publicerat i Anläggning 2, Garage | Kommentarer inaktiverade för Appen för Charge Amp

Medlemsmöte (årsmöte) 16 mars 2023

Kallelse Årsmöte Hults By Samfällighetsförening
Torsdagen 16 mars 2023, kl. 18.00
Plats:
Aktivitetshus 3 Hultskolans matsal.

prel Dagordning:
1)                   Mötets öppnande
2a)                 Upprop
2b)                 Frågan om mötets behöriga utlysande
2c)                 Dagordningens godkännande
3a)                 Val av ordförande för mötet
3b)                 Val av sekreterare för mötet
3c)                 Val av justeringsperson
3d)                 Val av rösträknare
4a)                 Verksamhetsberättelse 2022 (Bifogas i brevlåda)
4b)                 Ekonomisk berättelse 2022 (Bifogas i brevlåda)
4c)                 Revisorernas berättelse 2022
4d)                 Frågan om ansvarsfrihet för 2022 års styrelse
5)                   Styrelsens förslag till årsmötet
6)                   Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner)
7a)                 Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2023
7b)                 Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2023
8a)                 Styrelsens förslag till budget för 2023
8b)                 Styrelsens förslag till debiteringslängd (Medlemsavgifter) för 2023
9a)                 Val av ordförande för 2023
9b)                 Val av 3 ordinarie ledamöter för 2 år
9c)                 Val av 3 suppleanter för 2023
9d)                 Val av 2 revisorer för 2023
9e)                 Val av 2 revisorssuppleanter för 2023
9f)                 Val av valberedning för 2023
10)                 Övriga frågor som ej kräver beslut
11)                 Mötets avslutande

Välkommen.
Styrelsen
-Kom och gör din stämma hörd.

Motioner till årsmöte har eget formulär Se https://forms.gle/BS6DVFpMV8wrJnoj7 

Publicerat i Anläggning 1, Anläggning 2, Anläggning 3 | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte (årsmöte) 16 mars 2023