Årsmötet 2015 vad hände i korthet

Styrelsen fick ansvarsfrihet. Ny styrelse vald.
Kalle Norén avgick, ersätts av Niklas Allestig.
Malin ersattes av Cecilia som kassör.

Anläggning 1
En liten ökning av medlemsavgifterna kommer ske varje år framöver.

Anläggning 2
Det kommer bildas en grupp som tittar igenom om det är möjligt att få bra el till garagelängorna.

Anläggning 1
En annan grupp kommer göra ett förslag på var ett gym kan husera. Motion gällde hus 3. Årsmötet föreslår annat hus. Vilket är upp till gruppen att bereda.

På övriga frågor, kom insamlad namnlista på att styrelsen förutom arbete med anl. 1-3 även bör informera om stölder i området.  Styrelsen gick med på att meddela de inbrott som anmälas till styrelsen. Kanske bra tid att få till en bra grannsamverkansgrupp.

Mötesprotokollet kommer efter granskning av justeringsmännen (två män) delas ut.

Vi har bytt ekonomisystem/faktura program.
Har du fel på din räkning? snälla hör av dig till administration@hultsby.se, så rättar vi till.

 

 

Sandbyte på lekplatser

Sandbyte på lekplatser

Fredagen 8 maj påbörjas arbetet med att byta sanden på våra lekplatser. Arbetet beräknas pågå hela vecka 20 (även helgdagar).
Sandbytet sker för att den idag innehåller för mycket jord och annat. Dagens sand är därför otjänlig som sandlådesand.

20150428_160935

Under denna tid kommer vår entreprenör tidvis använda våra parkeringar och andra ytor  för upplag av material. Vi hoppas ni har överseende med de störningar som uppkommer i samband med detta arbete. För att undvika förmycket trafik med stora maskiner i området, kommer sand att fraktas till högar. Dessa högar kommer senare tömmas av ”Stora maskiner”.

Lekplats 1 startar fredag 8 maj. Därefter 3:an följt av 1:an, 4:an och troligtvis 5:an.

Tack för förståelsen
Styrelsen Hults By Samfällighet
info@hultsby.se
PS. Om du vill kan du ta av den gamla sanden på egen risk. Den innehåller både sten och ogräs.