Katt- och hundbajs

Tyvärr måste vi påminna om att hålla efter era husdjur och dess avföring. Flera klagomål har inkommit till Styrelsen om avföring i rabatter och gräsmattor. Ser du granne som sköter sig. Säg bra gjort!
Sandbyte på lekplatser

Sandbyte på lekplatser

Fredagen 8 maj påbörjas arbetet med att byta sanden på våra lekplatser. Arbetet beräknas pågå hela vecka 20 (även helgdagar). Sandbytet sker för att den idag innehåller för mycket jord och annat. Dagens sand är därför otjänlig som sandlådesand. Under denna tid kommer...