Laddplats i garagelänga

Ladda sin bil, det nya moderna…

Tack vare att 35 hushåll tackade JA till en första beställning, kan nu alla hushåll med ”garage i länga” i Gjutegården beställa en egen laddbox via föreningens styrelse.

För att beställa en laddbox och/eller ett motorvärmaruttag till sin garageplats i garagelänga ska nedan blankett* fyllas i och överlämnas till någon i styrelsen.
Styrelsen gör därefter en samlad beställning av boxar och motorvärmaruttag. Beställningar görs cirka två gånger per år.
Efter styrelsens beställning blir ni kontaktade av installationsföretaget (Elbilbox) för att bestämma tid och total kostnad för installationen. Den totala kostnaden baseras på antalet beställningar , då flera kan dela på etableringskostnaden.

Glöm inte att kontrollera att du ger rätt information om vilken garageplats installationen ska utföras på. det har visat sig att karta och verklighet inte stämt överrens.
Kartor över garagen finns på https://hultsby.se/bra-att-veta/parkeringsplatser


Vid frågor om beställning kontakta styrelsen på info@hultsby.se eller se kontaktuppgifter på https://hultsby.se/styrelse/

OBS!
Sedan denna sida upprättades har förutsättningar för bidrag ändrats. Tex Naturvårdsverk är nu ”grönt bidrag”. Uppdateringar på sidan kommer ske fortlöpande.
Mer om grön-teknikbidraget? Läs mer på skatteverkets sida.

Beställ (2021-10-01 råder brist på laddboxar, vilket kanske innebär lång leveranstid)

-Ladda ner beställningsdokument. VAR DOCK medveten att pris* inte är exakta
-Kontrollera rätt garage på kartan!
-Skriv ut!
-Skriv under.
-lämna in till någon i styrelsen.

För mer info se
https://www.elbilbox.se
Läs mer om grön teknikbidraget på skatteverkets sida.