Medlemsmöte (årsmöte) 16 mars 2023

Kallelse Årsmöte Hults By Samfällighetsförening
Torsdagen 16 mars 2023, kl. 18.00
Plats:
Aktivitetshus 3 Hultskolans matsal.

prel Dagordning:
1)                   Mötets öppnande
2a)                 Upprop
2b)                 Frågan om mötets behöriga utlysande
2c)                 Dagordningens godkännande
3a)                 Val av ordförande för mötet
3b)                 Val av sekreterare för mötet
3c)                 Val av justeringsperson
3d)                 Val av rösträknare
4a)                 Verksamhetsberättelse 2022 (Bifogas i brevlåda)
4b)                 Ekonomisk berättelse 2022 (Bifogas i brevlåda)
4c)                 Revisorernas berättelse 2022
4d)                 Frågan om ansvarsfrihet för 2022 års styrelse
5)                   Styrelsens förslag till årsmötet
6)                   Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner)
7a)                 Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2023
7b)                 Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2023
8a)                 Styrelsens förslag till budget för 2023
8b)                 Styrelsens förslag till debiteringslängd (Medlemsavgifter) för 2023
9a)                 Val av ordförande för 2023
9b)                 Val av 3 ordinarie ledamöter för 2 år
9c)                 Val av 3 suppleanter för 2023
9d)                 Val av 2 revisorer för 2023
9e)                 Val av 2 revisorssuppleanter för 2023
9f)                 Val av valberedning för 2023
10)                 Övriga frågor som ej kräver beslut
11)                 Mötets avslutande

Välkommen.
Styrelsen
-Kom och gör din stämma hörd.

Motioner till årsmöte har eget formulär Se https://forms.gle/BS6DVFpMV8wrJnoj7 

Det här inlägget postades i Anläggning 1, Anläggning 2, Anläggning 3. Bokmärk permalänken.