Ni som är med på vår centrala vattenräkning.
Lämna in er förbrukning innan den 9;e Januari 2016..

vattenm-tarbild

Vill ni skriva ut finns pappret här.

Lämna in till någon i styrelsen.