Vattenläcka vid Parkering F

Vattenläcka vid Parkering F

Ungefär vid infarten till parkering F tror vi just nu att det läcker flera kubik vatten varje dygn. Exakt var, vet vi inte. Detta kommer leda till att vi kanske måste gräva upp stora delar av gatan. Arbetet kommer starta med att det borras flera hål i gatan för att...

GBG vatten & avlopp

Detta är ett meddelande från Göteborg Stad. På grund av ett arbete på Näsetvägen är ni utan vatten, vi jobbar på en lösning för att ni ska få tillbaka vattnet så fort som möjligt. Mer information finns på vår hemsida www.goteborg.se/vattenavstangningar 2016-01-11...

Nytt år betyder vattenmätning

Ni som är med på vår centrala vattenräkning. Lämna in er förbrukning innan den 9;e Januari 2016.. Vill ni skriva ut finns pappret här. Lämna in till någon i styrelsen.

Vattenläcka vid hus 1-7

Vattenläckan Tack vare våra månatliga avmätningar av vattnet, kunde vi denna gången tidigt se att det läckte vatten någonstans vid hus 1-7. Rörläggare ringdes in. Det var en rejäl läcka i T-kopplingen. Ny koppling sattes på plats men även den tunnare slangen in till...