Utskick till alla medlemmar november 2021

Utskick till alla medlemmar november 2021

Styrelsens arbete Under 2021 har styrelsen förutom det sedvanliga arbetet med drift och underhåll i samfälligheten arbetat med och diskuterat följande frågor: Nya bänkar vid några av aktivitetshusen.Automatisering genom ”Smarta hus” för att spara vatten och el i...