Utskick till alla medlemmar november 2021

Styrelsens arbete

Under 2021 har styrelsen förutom det sedvanliga arbetet med drift och underhåll i samfälligheten arbetat med och diskuterat följande frågor:

  • Nya bänkar vid några av aktivitetshusen.
  • Automatisering genom ”Smarta hus” för att spara vatten och el i aktivitetshusen.
  • Styrelsen har just påbörjat diskussioner om hur grönytor och planteringar, framförallt runt parkeringsplatserna, ska se ut framöver.
  • Lagande av hål i asfalten på parkeringsplatser och vägar utfördes i början av sommaren.
  • Möjligheten till anläggandet av ett farthinder vid infarten till taxiplats F undersöks just nu och frågan kommer att ställas till årsmötet 2022.

Just nu bevakar styrelsen också vilka konsekvenser som byggnadsarbetena som utförs på förskolan Gjutegården har på området, bland annat har stora fordon orsakat skador på föreningens rabatter och på medlemmars fastigheter.

Denna information har också delats ut till alla hushåll i föreningen.

Det här inlägget postades i Anläggning 1. Bokmärk permalänken.