Det läcker vatten vid hus 150-158. Detta kommer fixas av vattenverket under veckan.  Vad som orsakat detta vet vi i dagsläget inte.