Ellevio och deras kabeldragning

20181018

Nu har det snart gått ett år sedan Ellevio/Empower bjöd in till informationsmöte ang. att de skulle byta kablarna som går genom vårt område.

Vi i styrelsen har nu ilsknat till och bjöd in chefer på Ellevio att besöka oss för att se vilka problem de åsamkat oss.

Förutom deras nuvarande Projektledare Amanda Lundin, så kom även projektchefen Jonas Wik samt en Mats.

Vi gick runt i området och de fick med egna ögon se hur fel allt gått. De försvarade sig inte. På vägen träffade Ellevio några grannar, och fick höra boendes åsikter.

Styrelsen har nu krävt att Ellevio återkommer varje vecka med vad som gjorts och vad som kommer göras. Dessa mail kommer vi lista under ”kabelfel”

Styrelsen hoppas att Jonas, Amanda och Mats efter deras besök förstått att Ellevio har förstört en sommar, men att de nu har bråttom, för snart börjar det snöa, och då kan vi åter igen inte skotta våra vägar… Jonas påstod sig förstå att detta är prio ETT.

Vi ber alla er som har fått skador på brevlåda eller liknande, att höra av sig till Ellevio, men gärna även meddela styrelsen. Vi kan inte driva allas enskilda fall, men vi skall försöka att använda dessa emot att Saarijarvi fortsätter i vårt arbete. Ser ni något dumt, snälla ta kort/filma och skicka till styrelsen, Så lyfter vi detta direkt med Ellevio.

kontaktperson på Ellevio. jonas.wik@ellevio.se, eller Amanda.lundin@ellevio.se. glöm inte kopia till kabelfel@hultsby.se.

Vid tangenterna

Mikael Bernsten och styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tider Ellevio/Empower

20180920
Styrelsen får fortsatt mycket lite information från Ellevio/Empower. Detta är vad vi vet:
V37 och början av V38 gör dom asfaltberedning
V39  fortsätter dom att  asfaltera
V 43 all asfalt är gjord
Efter det fixar dom kantsten o plattor samt  går igenom dom klagomål som kommit in .

Så har ni inte skickat in att något bör fixas på din fastighet, så gör det nu. Se vår sida om Kabelfel

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Idag besiktning av området

Idag går några i styrelsen runt med Projektledarna för grävningarna. Dessutom är en oberoende besiktningsman med.

Efter detta skall asfaltering kunna starta.
Vill du själv kolla vad som som skall göras och hur..

Se http://th.tkgbg.se/

Har uppdaterat sidan om ”kabelfel” med lite ny info.

 

Publicerat i Anläggning 1, KabelTV, Nyheter | 1 kommentar

Comhem nere t.o.m fredag kl 16.

Efter regnvädret med åska har comhems nätverk blivit drabbat.

Detta är ett fel utanför Hultsbys egna nät.

Enligt uppgift kommer felet vara löst innan fredag 20:e.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information till medlemmarna i Hults By Samfällighetsförening 2018.06.15

Brev utdelas Information till medlemmarna i Hults By Samfällighetsförening 2018.06.15-17

Kabelgrävning… återställning … tilläggsarbeten?
Bakgrund
Som ni alla vet har vi Ellevio i vårt område och det hela började med denna information:
Stora jobb i området

Postat den 17 augusti, 2017 av mikael
Kabelförläggning Hult
Ellevio AB planerar att förstärka eldistributionsnätet och trygga elleveransen till sina kunder. Förändringen innebär att de på Hult Bys mark byter befintliga markkablar mot nya kablar i nuvarande kabelstråk. De kommer även att bygga om nätstationerna samt byta ut en stor mängd kabelskåp.

Detta innebär att det kommer grävas i flera av våra gator. Vi kan behöva ta annan väg.
Asfaltering mm kommer sedan ske på alla berörda gator.
Arbetet kommer att påbörjas omgående och vara klart innan det blir frost i marken.

Vad hände?
Ellevios underentreprenör Empower planerade start v 1 och start vecka 4 för sista etappen.
Vid informationsmötet som Ellevio höll refererades till den ”Blå Boken” (bestämmelser för arbeten inom gatuområden i Göteborg) för återställningsarbetet, som vi inte skall betala något för.
Ännu vecka 24 är området långt ifrån klart och vägen hit kantad av många incidenter och stort besvär for oss boende i området. Styrelsen har därför haft möten med Ellevio med budskapet att vi vill ha tillbaka vårt område snarast och minst i det skick som det befann sig innan de gjorde intrång. 

Nästa steg?
Styrelsen ser en fördel i att utföra förbättringar enligt underhållsplanen i samband med återställningsarbetet, men vill innan beslut tas höra med medlemmarna om i vilken omfattning detta bör ske och har därför bjudit in till möte.
Styrelsen fortsätter dialogen med Ellevio.

Möte ( Extra Årsmöte 19:e juni)
Kallelse skickades ut till alla medlemmar 2018.06.03:
Aktivitetshus 3                    tisdagen den 19 juni           kl 18.30.

Kan du inte komma lämna en skriftlig fullmakt till en granne. Max en fullmakt per medlem.

 Med vänliga hälsningar från Styrelsen

Publicerat i Anläggning 1 | 2 kommentarer

Kallelse till medlemmar i Hults By Samfällighetsförening

Styrelsen bjuder in dig till möte kl 18.30 den 19 juni  i aktivitetshus 3 för att höra din åsikt om hur vi går vidare med eventuella  tilläggsarbeten till återställningen av vägar och gångbanor som Ellevio skall göra efter kabelgrävningen.

Vi har tre alternativ för dig som medlem att ta ställning till:

Alternativ 1:
Vi beställer inget extra arbete vad gäller asfaltering i området.
Ellevio kommer att byta kantsten endast där det behövs.
Gångbanorna kommer att lappas ihop ännu en gång.
Helhetsintrycket i området kommer inte att bli till det bättre.
Kostnad: ca 300 000:- –

Alternativ 2:
Vi räknar med att vi kan asfaltera hela gångbanans bredd upp till ca 65 % av gångbanorna som Ellevio grävt upp. Kantsten byts ut där det behövs.
Resterande 35 % blir ett lapptäcke.
Kostnad: ca 800 000:-

Alternativ 3:
Vi iordningställer och asfalterar hela gångbanans bredd överallt där Ellevio grävt.
Vi kommer även att asfaltera andra stråk i området som är i behov av upprustning. Kantsten byts ut där det behövs.

Kostnad: ca 1 500 000:-

Väl mött!
Styrelsen

Publicerat i Anläggning 1 | Lämna en kommentar