Charge Amp.

Charge Amp.

Nu skall det funger att logga in och se sin förbrukning, sedan vi bytte laddare.

ni som fyllt i er mailadress för att få access, ni skall ha fått ett mail. MEN har detta mail inte nått er, så kan det fungera ändå.

Ladda ner appen charge Amp. (fungerar även på web https://my.charge.space)
Fyll i att ni glömt lösenordet
Kolla din mail.
Logga in.


Snart alla laddboxar utbytta.

Snart alla laddboxar utbytta.

Nya moderna laddare

Nu är alla laddstationer utbytta till Charge Amps Halo och det ska även gå att ladda.

På några parkeringar återstår slutkontroll och mindre monteringsarbete vilket kommer att utföras under vecka 10, 6/3-10/3. Berörda kommer informeras via e-post när datum är satt.

Efter godkänd slutkontroll blir det möjligt för alla användare att få tillgång till appen där man kan följa sin förbrukning, aktivera användning av rfid-kort och släcka den lampa som lyser på laddstationen.

Mer information om när appen blir tillgänglig och när överlämning av manual, rfid-kort o.s.v. ska ske kommer så fort vi bestämt datum.

styrelsen för  Hults by samfällighet

informationsmöte ”Byta laddboxar i garagelängorna!

informationsmöte ”Byta laddboxar i garagelängorna!

torsdag den 20 oktober 2022, klockan 18.30 i aktivitetshus 3

Välkomna är vi som har laddbox i garagelänga.

Vi siktar på att genomföra ett för användarna kostnadsfritt byte till smarta laddstationer från CHARGE AMPS.


Bakgrund

Samfälligheten har ett avtal för support och service med vår installationsspecialist EL Bil Box.

Det har visat sig att GARO-laddboxarna har följande problem:

  1. Det är långa leveranstider för nya GARO-laddboxarna.
  2. GARO-laddboxarna går ofta sönder.
  3. GARO-laddboxarna går inte att uppdatera automatiskt.
  4. Nyare bilmodeller har haft problem med laddning.
  5. Garantileveransen av delar tar lång tid, det kan vara upp till 8 veckors leveranstid

Dessa problem påverkar både oss i Hultsby och ElBilBox negativt. Därför vill vi byta ut våra laddboxar till nya, smartare laddstationer. Bytet bekostas genom ett bidrag från Naturvårdsverket samtidigt som El Bil Box köper tillbaka våra nuvarande laddboxar. Detta innebär att bytet inte kostar något för befintliga laddboxägare.
För att kunna gå vidare med uppgraderingen behöver styrelsen godkännande från er som har laddboxar i garagen.

Styrelsen ser stora fördelar med att byta till en framtidssäkrad laddlösning med en mjukvara som uppdateras kontinuerligt och smartare laddstationer samt korta leveranstider.
Flera av laddboxägarna har under de senaste åren haft olika problem med GARO-laddboxarna och balanseringen av laddningen mellan olika boxar, därför är styrelsen måna om att få en bättre anpassad laddlösning.
Styrelsen har redan lämnat in en ansökan om att få bidrag från Naturvårdsverket för att byta ut befintliga GARO laddboxar till smarta laddstationer från CHARGE AMPS. Besked från Naturvårdsverket väntas inom 2-3 månader.

Mer information om laddstationen från El Bil Box finns på denna länk. se chargeAmp Halo.

Direktlänk till PDF