Verksamhetsberättelser Hultsby Askim

Medlemsmöte verksamhetsåret 2020

Hej!

även årets medlemsmöte har vi beslutat att hålla via utskick.
Eftersom långt i från alla i vår förening har internet har vi valt poströstning.

Det finns inlämnade motioner från medlemmar.

Du har därför fått denna röstsedel för att välja Bifalles / Avslås enligt bif. röstsedel. Därefter kommer justeringspersoner och revisorer räkna och summera och styrelsen meddelar alla medlemmar utfallet.

Lämna ifylld röstsedel/svarstalong i brevlåda 87 eller 209
senast TORSDAGEN 18/3-21 kl. 23:59 den 18/3-21 för att räknas som giltig.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Hults By samfällighet genom Mikael Bernsten (20210301)

Dags att kolla häcken!

Nu är det dags att ta sig en titt på häcken. Gränsen för hur långt ut grenar får sträcka sig är kantstenarna. Allt annat är på samfällighetens område och bör beskäras.

Vid vissa av de smalaste gångvägarna är detta extra viktigt!

 

IMG_2784 - Copy
Knappt användbar väg. Med bättre klippta buskar skulle detta vara en trevlig passage 🙂