Snöröjning 2021-2022

Snöröjning 2021-2022

Vi som bor på Gjutegården har ett avtal med en firma för snöröjning. Dessa skall plogat våra gator efter snön slutat falla. Dessa har bara bemanning för ”normal” vinter.
Styrelsen har dagligen samtal med dessa under de dagar det snöar.
Uthängande buskar och utbyggnader/staket försvårar tyvärr deras framfart.

Snöröjning


Tänk gärna en tanke extra på brevbärarna, och skotta hela deras väg.
Har du en äldre granne, Kanske du orkar hjälpa till?
Är en granne borta, skotta gärna deras partier, så dessa inte får oönskat besök.

Bra är om dina bilar parkeras inne i garagelängorna, så underlättar detta för traktorförarna.

Saxat ur Göteborgs stads hemsida ang snöröjning

Vintertid har du som fastighetsinnehavare ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar utanför din tomt. Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsinnehavare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för snöröjning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler – då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att skaffa grus för att exempelvis kunna grusa trottoaren vintertid.

Här är en karta på vilka gator som skall snöröjas.

Snöröjning i området

Snöröjning
bilden snodd på internet

Idag har vi gått med snöskottaren runt i området och visat var han missat. Det var framför allt i den övre delen, område G, som man inte skottat. Detta är nu gjort. Även i övrigt har vi gått runt och han kommer att återkomma och kolla vad som inte är ok.

Styrelsen efterlyste en mindre maskin som kommer in överallt och det är den som använts nu.

Natten till igår och gårdagen var det mycket besvärligt och killen som kör har inte lärt sig hur vårt område ser ut än. Vi får ha lite tålamod. Det är inte lätt att hitta alla trånga passager.

Nu väntar vi på fredag/lördagens snö..