Information till medlemmarna i Hults By Samfällighetsförening 2018.06.15

Brev utdelas Information till medlemmarna i Hults By Samfällighetsförening 2018.06.15-17

Kabelgrävning… återställning … tilläggsarbeten?
Bakgrund
Som ni alla vet har vi Ellevio i vårt område och det hela började med denna information:
Stora jobb i området

Postat den 17 augusti, 2017 av mikael
Kabelförläggning Hult
Ellevio AB planerar att förstärka eldistributionsnätet och trygga elleveransen till sina kunder. Förändringen innebär att de på Hult Bys mark byter befintliga markkablar mot nya kablar i nuvarande kabelstråk. De kommer även att bygga om nätstationerna samt byta ut en stor mängd kabelskåp.

Detta innebär att det kommer grävas i flera av våra gator. Vi kan behöva ta annan väg.
Asfaltering mm kommer sedan ske på alla berörda gator.
Arbetet kommer att påbörjas omgående och vara klart innan det blir frost i marken.

Vad hände?
Ellevios underentreprenör Empower planerade start v 1 och start vecka 4 för sista etappen.
Vid informationsmötet som Ellevio höll refererades till den ”Blå Boken” (bestämmelser för arbeten inom gatuområden i Göteborg) för återställningsarbetet, som vi inte skall betala något för.
Ännu vecka 24 är området långt ifrån klart och vägen hit kantad av många incidenter och stort besvär for oss boende i området. Styrelsen har därför haft möten med Ellevio med budskapet att vi vill ha tillbaka vårt område snarast och minst i det skick som det befann sig innan de gjorde intrång. 

Nästa steg?
Styrelsen ser en fördel i att utföra förbättringar enligt underhållsplanen i samband med återställningsarbetet, men vill innan beslut tas höra med medlemmarna om i vilken omfattning detta bör ske och har därför bjudit in till möte.
Styrelsen fortsätter dialogen med Ellevio.

Möte ( Extra Årsmöte 19:e juni)
Kallelse skickades ut till alla medlemmar 2018.06.03:
Aktivitetshus 3                    tisdagen den 19 juni           kl 18.30.

Kan du inte komma lämna en skriftlig fullmakt till en granne. Max en fullmakt per medlem.

 Med vänliga hälsningar från Styrelsen

Det här inlägget postades i Anläggning 1. Bokmärk permalänken.