Kallelse till medlemmar i Hults By Samfällighetsförening

Styrelsen bjuder in dig till möte kl 18.30 den 19 juni  i aktivitetshus 3 för att höra din åsikt om hur vi går vidare med eventuella  tilläggsarbeten till återställningen av vägar och gångbanor som Ellevio skall göra efter kabelgrävningen.

Vi har tre alternativ för dig som medlem att ta ställning till:

Alternativ 1:
Vi beställer inget extra arbete vad gäller asfaltering i området.
Ellevio kommer att byta kantsten endast där det behövs.
Gångbanorna kommer att lappas ihop ännu en gång.
Helhetsintrycket i området kommer inte att bli till det bättre.
Kostnad: ca 300 000:- –

Alternativ 2:
Vi räknar med att vi kan asfaltera hela gångbanans bredd upp till ca 65 % av gångbanorna som Ellevio grävt upp. Kantsten byts ut där det behövs.
Resterande 35 % blir ett lapptäcke.
Kostnad: ca 800 000:-

Alternativ 3:
Vi iordningställer och asfalterar hela gångbanans bredd överallt där Ellevio grävt.
Vi kommer även att asfaltera andra stråk i området som är i behov av upprustning. Kantsten byts ut där det behövs.

Kostnad: ca 1 500 000:-

Väl mött!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Anläggning 1. Bokmärk permalänken.