Sedan en tid tillbaka ligger Lasses färg i Båtsmanstorpet, Askims kyrkväg 46.

Boende i Hults By har fortsatt samma rabatt som tidigare.

 

Lasses färg