Efter att våra brunnar fyllts under många år, har vi nu beställt tömning.
Så nu hoppas vi allt regnvatten försvinner fortare.

Clean pipes in our hoods