Det kommer fler och fler frågor om att skaffa laddbox i sitt garage.
För att sammaställa alla frågor har en ”frågor och svar ” fält tillkommit.

Läs alla frågor och svar.